جلسه اول(جبرانی) کلاس رفع اشکال جمعه دوازده آذر ماه ساعت 19 برگزار می شود 

 

 

معرفی منابع و سرفصل های دکتری  توسعه کشاورزی  1401 

مقدمه

موفقیت در آزمون دکتری مستلزم برخورداری ازمنابع موثق و برنامه ریزی هدفمند می باشد، برهمین اساس پایگاه توسعه روستایی مطابق با رویه همه ساله خود با بررسی سوالات آزمون های برگزار شده و تغییرات منابع، اقدام به معرفی مهمترین منابع آزمون دکتری 1401 گرایش توسعه کشاورزی نموده است. بنابر اطلاعیه سازمان سنجش دررابطه با دروس امتحانی کنکور دکتری، در سال 1401 همچون دو سال گذشته، تغییری در مواد درسی اعلام شده بوجود نیامده است. بر همین اساس کنکور 1401 دکتری توسعه کشاورزی به شرح زیرخواهد بود

دروس عمومی (ضریب یک): زبان عمومی و استعداد تحصیلی

دروس تخصصی (ضریب چهار): دروس کارشناسی ( ترویج و آموزش کشاورزی-اصول مدیریت در ترویج و آموزش کشاورزی-جامعه شناسی روستایی)- دروس کارشناسی ارشد (روش تحقیق-کاربرد برنامه ریزی در توسعه روستایی-سیاست و توسعه روستایی) 

روش تحقیق

یکی ازدروس پایه ای برای اغلب رشته ها در آزمون دکتری میباشد، بررسی های انجام شده نشان می دهد سوالات روش  تحقیق در کنکور 1400-99 از یک روند استانداردی برخوردار بوده است. و داوطلبان می توانند با کمی دقت به بخش اعظم سوالات پاسخ دهند. درس روش تحقیق معطوف به سه مبحث روش تحقیق کمی، کیفی و آزمون های آماری معطوف شده است در بخش روش تحقیق کیفی ، رویکرد نظریه بنیانی گرندد تئوری،روش نمونه گیری و فنون تقلیل نمونه مطرح شده است که در جزوه روش تحقیق پیشرفته دکتر اسدی مطرح شده است. همچنین در رابطه با آزمون های آماری نمونه گیری ها و آزمون همبستگی از عمده سوالات مطرح شده می باشد یکی از رفرنس های مرجعی که برای درس روش تحقیق می توان در نظر گرفت کتاب پردازش و تحلیل داده ها در تحقیقات اقتصادی اجتماعی نوشته دکتر خلیل کلانتری می باشد. یکی از تغییرات اساسی این کتاب در چاپ جدید اضافه شدن مباحث روش تحقیق در کنار مباحث آماری می باشد. این تغییرات باعث شده تا این کتاب را به عنوان جامع ترین رفرنس معرفی نمایم. دو منبع روش تحقیق در علوم تربیتی دکتر دلاور و روش تحقیق در علوم رفتاری بازرگان و زهره سرمد به عنوان رفرنس های مکمل معرفی شود. داوطلبین می توانند به جای مطالعه تفصیلی کتب، از خلاصه های آماده شده، استفاده نمایند. همچون سایر رشته ها مباحث روش تحقیق در توسعه کشاورزی عمدتا به سه بخش اصول و مبانی روش تحقیق (تعاریف و ساختار)، روش تحقیق کمی (آمار توصیفی و استنباطی) و روش تحقیق کیفی تقسیم بندی شود. همچنین برای روش تحقیق کیفی جزوه روش تحقیق پیشرفته درتوسعه کشاورزی پیشنهاد می شود.تحلیل سوالات روش تحقیق کنکور 1400 توسعه کشاورزی نشان داد که از جمله نکات جالب تکرار سوال نحوه رفرنس دهی APA نمونه گیری و روش تحقیق کیفی (گرندد تئوری)،روایی و آزمون های آماری است که بیشتر مورد تاکید قرار گرفته است

در خاتمه یادآوری میکنیم مهمترین اصل در بخش روش تحقیق مطالعه سرفصل های این درس است و خیلی نوع رفرنس مهم نمی باشد و داوطلبان بهتر است سعی کنند تعاریف و انواع روش تحقیق،فلسفه های روش تحقیق،جوامع آماری و روش های نمونه گیری،متغیرها و انواع آنها،فرضیات و ابزارهای تحقیق و آزمون های آماری(آزمون های پارامتریک و ناپارامتریک و معنی داری و همبستگی) را یاد بگیرند باز هم توصیه می شود داوطلبین علاوه بر مباحث نظری سعی کنند مفاهیم را در قالب مثال یاد بگیرند.

جامعه شناسی  روستایی

یکی از سرفصل های پایه ای برای کنکور دکتری توسعه کشاورزی همچون سالیان گذشته، جامعه شناسی روستایی می باشد، بسیاری از داوطلبین بر این عقیده هستند که بخش اعظم محتوی دو درس جغرافیای روستایی و جامعه شناسی با هم تطابق دارند. اگر بخواهیم مباحث جامعه شناسی را دسته بندی کنیم می توان به سه بخش مبانی و مفاهیم جامعه شناسی (تعاریف، اصول و تاریخچه)، جامعه شناسی توسعه (دیدگاهها توسعه ای) و جامعه شناسی روستایی ایران تقسیم نمود. در بخش جامعه شناسی روستایی همچون سالیان گذشته کتاب جامعه شناسی روستایی دکتر کلانتری می تواند به عنوان یک منبع جامع در نظر گرفته شود. در بخش مبانی و نظریات کتاب جامعه شناسی توسعه و توسعه نیافتگی مصطفی ازکیا می تواند گزینه بسیار خوبی  در نظر گرفت. با توجه به سوالات آزمون دکتری سال 1400 توسعه کشاورزی، سوالات 26-40 مربوط به درس جامعه شناسی و مدیریت روستایی است سوالات مطرح شده این درس در حد متوسط میباشد از جمله مباحث مطرح شده در این بخش میتوان به مکتب اکلا و قانون عمران روستایی،آمار و سرشماری اداور گذشته،تیول داری،نظریه خیر محدود فاستر،نظام های بهره برداری و بنه،هیت واگذاری مشاع می باشد.

در رابطه با درس جامعه شناسی همانگونه که قبلا اشاره شد مطالعه برنامه های توسعه روستایی و مدیریت روستاها و سازمان های متولی این حوزه بسیار مورد تاکید می باشد بر همین اساس مباحث روز و طرح های توسعه روستایی مورد توجه قرار بگیرد

 

ترویج و آموزش کشاورزی

 یکی از دروس بسیار کاربردی که در مقطع کارشناسی همواره مورد توجه قرار گرفته و داوطلبان توسعه و ترویج کشاورزی برای ورود به مقطع کارشناسی ارشد باید این درس را بطور کامل مطالعه نمایند. این درس بعنوان درس یکی از دروس مهم کارشناسی برای دکتری توسعه کشاورزی انتخاب شده است. با توجه به گسترده بودن مباحث ترویج و آموزش کشاورزی بعضی از جزوات و منابع همواره بیشتر مورد توجه بوده است که در ادامه به برخی از آنها اشاره می شود سوالات مطرح شده درس ترویج و آموزش کشاورزی عمدتا بصورت کتابی میباشد و سطح سوالات در حد آسان می باشد و داوطلبان می توانند با یک مرور جامع کتب آموزش و ترویج کشاورزی فمی و دکتر ملک محمدی به عنوان منبع اساسی شناخته می شود البته می توان به چند سوال بحث برانگیز هم در این درس اشاره کرد و دو سوال هم به عنوان سوال تشخیص خطا (گزینه غلط) طراحی شده بود.از سوی دیگر تحلیل سوالات سال 99 هم بیانگر این مطلب است که سوالات مطرح شده در حوزه مدیریت ترویج عمدتا از دو رفرنس مدیریت ترویج چیذری و مدیریت رفتار سازمانی رضائیان است همچنین چند سوال مطرح شده از مباحث روز می باشد در واقع می توان گفت داوطلبینی که برای این دروس وقت کافی گذاشته اند و رفرنس های ارائه شده را بخوبی مطالعه کرده باشند می توانستند بهتر به سوالات پاسخ دهند. نظریه زینس لیکرت،هرم مدیریتی گیولیک و ارولیک جزو دو نظریه ای بودند که در کنکور امسال مورد توجه قرار گرفته اند

اصول ترویج و آموزش کشاورزی ( حسین شعبانعلی فمی)، این کتاب به عنوان یک منبع جامع و کامل محسوب می شود که همه سرفصل های لازم را در خود جای داده است و بهتر است داوطلبان این کتاب را بصورت کامل مورد مطالعه قرار دهند. در رابطه با سوالات مطرح شده درس ترویج و آموزش کشاورزی چند سوال مطرح شده از مقالات مستخرج اساتید مطرح در حوزه ترویج و آموزش کشاورزی و مقولات کارآفرینی و تسهیل گری می باشد. با این حال باز هم سوالات مطرح شده در درس اصول ترویج و آموزش کشاورزی دکتر فمی و رهیافت های و فنون مشارکتی و نوآوری ها دکتر کرمی از مهمترین سوالات مطرح شده است. سطح سوالات مطرح شده این مبحث در حد متوسط می باشد.

سوالات مطرح شده در حوزه مدیریت ترویج عمدتا از دو رفرنس مدیریت ترویج چیذری و مدیریت رفتار سازمانی رضائیان است همچنین چند سوال مطرح شده از مباحث روز می باشد در واقع می توان گفت داوطلبینی که برای این دروس وقت کافی گذاشته اند و رفرنس های ارائه شده را بخوبی مطالعه کرده باشند می توانستند بهتر به سوالات پاسخ دهند.

مدیریت در ترویج کشاورزی: مدیریت در ترویج همواره به عنوان یکی از چالش ها مطرح بوده است و هنوز هم کتاب دکتر چیذری به عنوان اصلی ترین رفرنس برای این درس مورد استفاده قرار می گیرد و در کنار آن کتاب مدیریت رفتار سازمانی رضائیان و اقتداری مناسب می باشد.از جمله سرفصل های این درس می توان به موارد زیر اشاره کرد

تعریف اصطلاحات، مفاهیم و تاریخچه مدیریت در کشاورزی،نظریه ها ،شیوه ها، اصول و سبک های مدیریتی  و رهبری، ویژگی ها و صلاحیت های فردی و حرفه ای یک مدیر و شیوه های متداول رهبر بسیار مهم می باشد.همچنین به داوطلبان توصیه می شود در رابطه با سیر تشکیل سازمان های مرتبط با ترویج و آموزش،الگوی کشت و وضعیت فعلی نظام ترویج از طریق مطالعه مقالات اساتید و گزارش های منتشر شده در سازمان ها و وبینارها اطلاعات حاصل کنند.

سیاست و توسعه و برنامه ریزی روستایی

شاید به جرئت بتوان گفت یکی از مباحثی که در آن مباحث فراوانی می توان در نظر گرفت مبحث سیاست و توسعه روستایی می باشد با توجه به سوالات آزمون دکتری 1400 ، سرفصل های این درس شامل نظریات توسعه روستایی و اقتصادی، ارزشیابی پروژه های روستایی و برنامه های توسعه روستایی می توان بیان نمود.تحلیل سوالات این بخش نشان می دهد که  سوالات 54-80  کنکور دکتری توسعه کشاورزی در سال 1400 عمدتا مربوط به دروس نظریات و سیاست های توسعه روستایی و ارزشیابی طرح ها می باشد از سوالات مطرح شده 4 سوال مربوط به ارزشیابی پروژه است،طرح های عمران روستایی و رویکردهای توسعه ای همچون رویکرد اصلاح طلبانه و رادیکال و سیاست های توسعه ای از جمله مهمترین مباحث مطرح شده می باشد در واقع می توان گفت چینش سوالات از موضوعات مختلفی می باشد بگونه ای چند سوال همچون نسق زراعی،مقیاس آماری،مدل کریستالر،دیدگاه استافیل بیم از عمده مباحث متنوع می باشد و داوطلبان باید منابع دروس دیگر را هم مطالعه کرده باشند

با توجه به تعدد مباحث موضوعی در این بخش باید چندین رفرنس را مشخص کرد، یکی از رفرنس های کاربردی کتاب دیدگاهها و نظریات توسعه روستایی دکتر پاپلی یزدی می باشد به دلیل جامعیت این کتاب، مباحث مختلفی همچون نظریات نوسازی، وابستگی و شیوه های مشارکتی و مدل های مکان مرکزی از مباحث عمده این کتاب میباشد. یکی از رفرنس های دیگر کتاب بنیان های علم سیاست عبدالرحمان عالم می باشد که جزوه خلاصه آن می تواند مفید واقع شود. در آزمون 99 سه سوال از مباحث ارزشیابی پروژه بنابر مطالعهکتاب ارزشیابی پیامدگرا دکتر اسدی (یا جزوه آن) توصیه می شود.

در رابطه با مبحث برنامه ریزی روستایی و مبانی آن می توان گفت  که سوالات مطرح شده عمددتا معطوف به مبانی نظری برنامه ریزی و تکنیک های آن بوده است بر همین اساس کتاب مدل های کمی در برنامه ریزی شهری و روستایی  دکتر خلیل کلانتری پیشنهاد می شود، در رابطه با مبحث برنامه ریزی روستایی با توجه به اینکه در حوزه توسعه کشاورزی کتاب خاصی تدوین نشده است و عمده کتب در حوزه جغرافیا  برنامه ریزی روستایی می باشد بنایر این به داوطلبین توصیه میشود کتاب برنامه ریزی روستایی ایران دکتر رضوانی و کتاب برنامه ریزی روستایی دکتر مطیعی لنگرودی مطالعه شود. در رابطه با سرفصل های برنامه ریزی روستایی بخش عمده مباحث معطوف به مبانی و اصول برنامه ریزی روستایی خواهد بود. در ضمن به داوطلبین توسعه کشاورزی توصیه می شود در رابطه با برنامه ششم و چالش های موجود در حوزه برنامه ریزی روستایی مطالعاتی صورت پذیرد. پایگاه توسعه روستایی در رابطه با برنامه ریزی روستایی جزوه ای جامع در نظر گرفته است که می تواند نیاز داوطلبین را بر طرف نماید.

 

جمع بندی

در خاتمه می توان چنین استنباط نمود که سوالات دکتری توسعه کشاورزی همواره از پراکنش مناسبی برخوردار نبوده و بطور مشخص نمی توان انتظار داشت برای یک درس سوالات مشخصی مطرح می شود اما می توان گفت داوطلب بهتر است دروس تخصصی اشاره شده را بطور کامل مطالعه کند از سوالات سالهای گذشته کنکور دکتری استفاده نماید، مقالات شاخص اساتید این حوزه در دانشگاههای تهران،مدرس،بوعلی  و... را مورد مطالعه قرار دهند. در انتها ذکر این نکته هم حائز اهمیت است که داوطلبان گرامی توجه داشته باشند که لازمه موفقیت در آزمون دکتری 1401 ، مطالعه همه دروس می باشد و از دروس عمومی هم غفلت نشود چون می تواند بسیار حائز اهمیت باشد و در انتها ذکر این نکته ضروری است مرور و خلاصه خود داوطلب می تواند بسیار راهگشا باشد.

 

رفرنس های دکتری توسعه کشاورزی 1401

1-    پردازش و تحلیل داده ها در تحقیقات اقتصادی اجتماعی کلانتری (چاپ جدید+مهم)

2-    روش تحقیق در علوم رفتاری زهره سرمد و بازرگان (جزوه آن هم می تواند مفید باشد) (مهم)

3-    روش تحقیق در علوم تربیتی دلاور (جزوه جامع 80 صفحه ای)

4-    اصول ترویج و آموزش کشاورزی دکتر فمی انتشارات پیام نور (مهم)

6-    رسانش و نوآوری دکتر عزت الله کرمی

7-    مدیریت در ترویج دکتر چیذری (مهم)

8-    مدیریت رفتار سازمانی علاقه بند یا رضائیان ( خلاصه آن هم کافی است)

9- چهار بنیان ترویج و آموزش کشاورزی یوسف حجازی (فصول اولیه)

9-    جامعه شناسی روستایی دکتر کلانتری(مهم)

10-جامعه شناسی توسعه و توسعه نیافتگی دکتر ازکیا(بخش اول مهم است)

      11-مدل های کمی در برنامه ریزی روستایی شهری کلانتری (مهم)

       12-جزوه جامع برنامه ریزی روستایی اصول و مبانی  پایگاه توسعه روستایی

        13- جزوه جامع نظریات توسعه روستایی (مهم)

        14- ارزشیابی پیامد گرا دکتر علی اسدی (فصول 1-2-3 مهم تر است)

        15- خلاصه کتاب بنیان های علم سیاست عبدالرحمان عالم

** مطالعه سوالات پایان ترم دروس مرتبط دانشگاه پیام نور هم می تواند بسیار برای تست زنی و یادآوری نکات مناسب باشد 

 

 خبر مهم: دانلود بسته خلاصه مباحث بدلیل بروز رسانی منابع از تاریخ 20 مهرماه میسر می باشد

اسامی پذیرفته شدگان دکتری 1400 توسعه کشاورزی 

توسعه کشاورزی

فاطمه علی پناهیان.......دانشگاه یاسوج
احترام پیری...............دانشگاه زنجان
زینب اسدی........دانشگاه رازی کرمانشاه

 

 اسامی پذیرفته شدگان دکتری 1399 توسعه کشاورزی


خانم تبریزی...... تهران
زینب فراشی.....تهران

 

 

تحلیل سوالات دکتری 1400 رشته های برنامه ریزی روستایی و توسعه کشاورزی

 

 

تحلیل سوالات تخصصی دکتری 1399 برنامه ریزی روستایی و توسعه کشاورزی

 

تحلیل اختصاصی آزمون دکتری 98

 

تحلیل دروس اختصاصی کنکور دکتری 97

 

دریافت تحلیل دروسی اختصاصی دکتری 1396 کلیک نمایید.

 

 

 

 

عنوان دلخواه

اخبار و رویدادها

سرنوشت روستاها چه خواهد شد(قسمت دوم)
سرنوشت روستاها چه خواهد شد(قسمت دوم)
در قسمت دوم آینده روستاها، به مقوله ضرورت بهره مندی از فناوری های نوین و تولیدات دانش بنیان خواهیم پرداخت، بدون تردید مناطق روستایی هم همچون مناطق شهری می توانند از این فناوری ها استفاده نمایند و باعث توسعه پایدار روستایی شود موضوعی که در دیگر کشورها مورد توجه قرار گرفته است.
آینده روستاها چه خواهد شد(قسمت اول)
آینده روستاها چه خواهد شد(قسمت اول)
تغییرات تکنولوژی،سیاست های منطقه ای و ملی و چالش های محیطی همه می تواند بر آینده روستاها در اقصی نقاط جهان تاثیرگذار باشد و در ایران هم روستاها دستخوش تغییراتی خواهند شد حال سوال این است چه سرنوشتی در انتظار روستا خواهد بود؟ آیا روستاها صرفا به شهرهای کوچک مبدل خواهند شد ، آیا هویت فرهنگی و ساختاری روستاها رو به اضمحلال خواهد رفت و آیا در اینده روستاها،شهرک های کوچک خواهند بود یا خیر،؟همه این موارد ما را بر ان داشت تا در سلسله مطالبی اینده روستا را مورد

نظرات مخاطبان

raharafie

مشکل روستاهای ما قطعا با این تشکیلات تشریفاتی و فرمالیته حل نمی شود، مسائل ما اساسا ریشه ای است با ایجاد تشکیلاتی که اعضای آن مثل همیشه غیر متخصص و بدون تعهد هستند در وضعیت روستائیان توفیری ایجاد نمی گردد

 

sarhad1366

تا زمانی که اعتماد سازی نشه و مردم خودشون به این درک نرسن که در این طرح ها مشارکت فعال داشته باشن و کار را برای خود نبینن هیچ کدام از این برنامه ها موفق نخواهد شد . کما این که تا الان بوده . همچنین توسعه یه امر زمان بری هست که در کوتاه مدت امکان پذیر نیس تمام کسانی که متولی این برنامه ها میشون دنبال امار دادن میشن که بگن در دوره ما این اتفاقات افتاده در حالی که واقعیت چیز دیگری هست. این موارد سبب عدم موفقیت این برنامه ها شده . نمونه اش برنامه های بنیاد علوی

reza.mohammad.jani

برای ثبت اثار ملموس وناملموس فرهنگی روستا کجا مراجعه کنیم به جز سازمان گردشگری فقط زوم کرده تو سرعین طرح های کلان که روستاها بهم زده از نظر منطر زیباشناختی