تحلیل سوالات دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی 1400

 

آزمون دکتری برنامه ریزی روستایی مطابق سالیان گذشته دارای 80 سوال تخصصی از دروس روش تحقیق، مبانی جغرافیای روستایی، نظریات روستایی و مدل ها و تکنیک های برنامه ریزی روستایی بود. مطابق روال گذشته درس روش تحقیق دارای 20 سوال است و سطح سوالات مطرح شده در حد متوسط می باشد، در واقع می توان گفت سوالات مطرح شده عمدتا بصورت عینی و فاقد پیچیدگی های مطرح شده می باشد و داوطلبانی که منابع معرفی شده را با دقت مطالعه کرده باشند می توانند بین 12-15 سوال را بصورت دقیق پاسخ دهند

در رابطه با چیدمان سوالات مطرح شده بخش اعظم سوالات از کتب دکتر حافظ نیا و کلانتری می باشد و مباحثی همچون روایی،ابزارهای تحقیق،آزمون های آماری و روش های نمونه گیری است و دو سوال هم از روش تحقیق کیفی درحوزه روش تحقیق آمیخته و تحلیل گفتمان نظری مطرح شده است در نهایت میتوان گفت سطح سوالات روش تحقیق همچون سال گذشته بصورت روان است و می تواند عامل مهمی در کسب رتبه به حساب آید.

 در رابطه با درس جغرافیای روستایی همانگونه که قبلا بارها به داوطلبان اعلام شده بود مباحث روز از جمله عمده ترین مباحثی بود که امسال هم در طراحی سوال به آن توجه شده بود و از جمله این مباحث می توان به برنامه ششم توسعه،طرح های روستایی،فرصت های توسعه ای و ایجاد اشتغال و جهانی سازی اشاره کرد بخش دیگری سوالات مطرح شده مربوط به کتاب مبانی جغرافیای روستایی دکتر سعیدی است، با توجه به پراکنش موضوعی سوالات مطرح شده می توان سطح سوالات را در حد متوسط در نظر گرفت و داوطلبان می توانستند با اندکی مطالعه در زمینه مباحث روز براحتی به نیمی از سوالات این بخش پاسخ دهند، در واقع میتوان گفت نگاه طرحان سوال عمدتا سنجش سطح اطلاعات عمومی داوطلبین در حوزه های مختلف برنامه ریزی روستایی است

بخش سوم سوالات دکتری 1400 برنامه ریزی روستایی،مربوط به درس دیدگاه ها و نظریات توسعه روستایی است سوالات امسال هم همچون سال گذشته در ابعاد مختلف مطرح شده است و باز هم مباحث روز همچون حکمروایی محلی (روستایی)،معیشت پایدار،توانمندسازی،پیوند ها و روابط روستا شهر،کالایی شدن و مدیریت ریسک در مناطق روستایی از مهمترین مباحثی است که در کنکور امسال مورد توجه قرار گرفته است البته چند سوال هم معطوف به کتاب دیدگاهها و نظریات پاپلی یزدی است با این حال راهبرد موفقیت داوطلبان در کنکور دکتری لزوم توجه به مباحث روز و مشخص نمودن ابعاد آن است و به داوطلبین توصیه میشود در آزمون سال بعد حتما موارد گفته شده را مطالعه نمایند در رابطه با سطح سوالات می توان گفت طراحان کمتر توجه به رویکردهای قدیمی نظریات توسعه روستایی اشاره داشته اند و داوطلبان با مطالعه مطالب می توانند حداقل به ده سوال پاسخ دهند.

بخش چهارم سوالات دکتری 1400 برنامه ریزی روستایی مربوط به درس مدل ها و تکنیک های برنامه ریزی است این درس به دلیل تنوع مباحث همواره جزو چالش برانگیزترین بخش سوالات دکتری است در کنکور امسال هم سطح سوالات مطرح شده متوسط رو به سخت می باشد و داوطلبانی که از دروس گذشته توانسته اند پاسخ بهتری داده باشند می توانند به موفقیت دست پیدا کنند با این حال می توان روش ها وفنون تصمیم گیری همچون روش های شاخص سازی و رفع اختلاف مقیاس،تحلیل شبکه و نمایش خروجی یافته ها و ضریب مکانی و مدل سوات ازجمله ترین مباحث مطرح شده است در واقع می توان گفت دو کتاب روش ها و فنون تصمیم گیری چند شاخصه پورطاهری و مدل های کمی در برنامه ریزی دکتر کلانتری و کتاب برنامه ریزی در نواجی روستایی عنابستانی از جمله مهمترین منابع کنکوری به حساب می آید،در واقع می توان گفت همانگونه که قبلا هم اشاره شد ویژگی های آزمون های آماری،روش کاربرد و روش های رفع اختلاف مقیاس و وزن دهی از مهمترین موارد است و داوطلبان می توانند به ده سوال پاسخ صحیح دهند

در نهایت می توان گفت کنکور امسال هم همچون سال گذشته در سطح متوسط میباشد و داوطلبان برای رتبه های زیر ده باید بین 35-45 درصد کسب نمایند و رتبه های بین ده تا سی باید بالای 25 درصد تخصصی زده باشند.

تحلیل سوالات دکتری توسعه کشاورزی 1399

آزمون دکتری توسعه کشاورزی همچون سالیان گذشته از 80 سوال که معطوف به 6 درس میباشد، طراحی شده است. یکی از نقدهای مطرح شده در سالهای اخیر به چینش سوالات مطرح شده عدم امکان تفکیک سوالات می باشد و سوالات بصورت تو در تو و گلچین ارائه شده است

 سوالات مطرح شده درس ترویج و آموزش کشاورزی عمدتا بصورت کتابی میباشد و سطح سوالات در حد آسان می باشد و داوطلبان می توانند با یک مرور جامع کتب آموزش و ترویج کشاورزی فمی و دکتر ملک محمدی به عنوان منبع اساسی شناخته می شود البته می توان به چند سوال بحث برانگیز هم در این درس اشاره کرد و دو سوال هم به عنوان سوال تشخیص خطا (گزینه غلط) طراحی شده بود

سوالات مطرح شده در حوزه مدیریت ترویج عمدتا از دو رفرنس مدیریت ترویج چیذری و مدیریت رفتار سازمانی رضائیان است همچنین چند سوال مطرح شده از مباحث روز می باشد در واقع می توان گفت داوطلبینی که برای این دروس وقت کافی گذاشته اند و رفرنس های ارائه شده را بخوبی مطالعه کرده باشند می توانستند بهتر به سوالات پاسخ دهند. نظریه زینس لیکرت،هرم مدیریتی گیولیک و ارولیک جزو دو نظریه ای بودند که در کنکور امسال مورد توجه قرار گرفته اند در ده سوال مدیریت و رفتار سازمانی می توان گفت داوطلبان می توانستند به 5 سوال پاسخ دهند و 3 سوال هم جزو سوالات مشکل می توان در نظر گرفت

سوالات 26-40 مربوط به درس جامعه شناسی و مدیریت روستایی است سوالات مطرح شده این درس در حد متوسط میباشد از جمله مباحث مطرح شده در این بخش میتوان به مکتب اکلا و قانون عمران روستایی،آمار و سرشماری اداور گذشته،تیول داری،نظریه خیر محدود فاستر،نظام های بهره برداری و بنه،هیت واگذاری مشاع می باشد از جمله رقرنس های این بخش می توان به کتاب جامعه شناسی روستایی کلانتری و طالب و کتاب دیدگاههای جامعه شناسی دکتر ازکیا اشاره کرد

سوالات 41-53 مربوط به درس روش تحقیق می باشد از جمله نکات جالب تکرار سوال نحوه رفرنس دهی APA

نمونه گیری و روش تحقیق کیفی (گرندد تئوری)،روایی و آزمون های آماری است ازدیدگاه بنده کتاب پردازش و تحلیل داده ها در تحقیقات اقتصادی اجتماعی چاپ جدید می تواند به عنوان یک منبع اساسی اشاره کرد و پاسخگویی به نیمی از سوالات به راحتی ممکن است

سوالات 54-80 عمدتا مربوط به دروس نظریات و سیاست های توسعه روستایی و ارزشیابی طرح ها می باشد

از سوالات مطرح شده 4 سوال مربوط به ارزشیابی پروژه است،طرح های عمران روستایی و رویکردهای توسعه ای همچون رویکرد اصلاح طلبانه و رادیکال و سیاست های توسعه ای از جمله مهمترین مباحث مطرح شده می باشد در واقع می توان گفت چینش سوالات از موضوعات مختلفی می باشد بگونه ای چند سوال همچون نسق زراعی،مقیاس آماری،مدل کریستالر،دیدگاه استافیل بیم از عمده مباحث متنوع می باشد و داوطلبان باید منابع دروس دیگر را هم مطالعه کرده باشند

در یک جمع بندی می توان گفت سوالات دکتری 1400 توسعه کشاورزی در حد متوسط میباشد و سوالات سه درس ترویج کشاورزی،روش تحقیق و جامعه شناسی در سطح متوسط رو به آسان و مابقی دروس در سطح متوسط می باشد و داوطلبان برای کسب رتبه برتر باید بیش ازسی درصد تخصصی کسب نمایند.