دکتری علوم جغرافیای برنامه ریزی روستایی

آزمون دکتری برنامه ریزی روستایی همچون سال گذشته با 80 سوال با چهار عنوان درسی شامل روش تحقیق، جغرافیای روستایی، نظریات و دیدگاههای روستایی و مدل ها و تکنیک های برنامه ریزی برگزار شد. سهم هر درس در آزمون دکتری 20 سوال در نظر گرفته شده بود. در بخش روش تحقیق  سطح سوالات را می توان متوسط رو به خوب در نظر گرفت کمتر شاهد طراحی سوالات پیچیده بودیم و می توان سوالات را به سه دسته سوالات روش تحقیق کمی، کیفی و آماری تقسیم بندی نمود. نکته حائز اهمیت این سوالات این بود که بیشتر سوالات از کتب حافظ نیا و پردازش و تحلیل داده های تحقیقات اجتماعی و اقتصادی کلانتری طراحی شده بود. مباحث آزمون توصیفی و همبستگی، شیوه های نمونه گیری و روش تحقیق از جمله مباحث مورد تاکید در این بخش می باشد. در واقع می توان گفت اگر داوطلبان جزوه جامع روش تحقیق ما را کامل مطالعه کرده باشند می توانستند به راحتی بیش از 60 درصد سوالات را پاسخ دهند زیرا بجز یکی دو سوال مابقی سوالات بصورت کامل پوشش داده شده بود. در واقع بخش روش تحقیق درصد آورترین بخش کنکور 98 می باشد. در رابطه با سوالات مباحث جغرافیای روستایی شاهد ایجاد یک رویه ای جدید در طراحی سوالات بودیم. طراحان بیشتر هدف خود را به سنجش دانش روز داوطلبان گذاشته بودند بارها چه در مشاوره های فردی و چه در پایگاه و کانال توسعه روستایی به داوطلبان توصیه کرده بودیم در رابطه با مباحث روز رشته خود همچون برنامه ششم، ساختار جمعیتی روستاها و مباحث روز بیشتر مطالعه داشته باشند و تلاش پایگاه هم این بود نکات و فایل های مناسب را به فراخور زمان در کانال و پایگاه قرار دهد و همین عامل باعث تمایز داوطلبان پیشرو با سایر داوطلبین شد از سوی دیگر پینش طراحی سوالات بیانگر این است که اعلب سوالات این بخش توسط اساتید دانشگاه خوارزمی طراحی شده باشند و عمده این مباحث در مقالات یا گزارشات اساتید این دانشکده مشخص است. در یک نگاه کلی می توان گفت مباحث روز جغرافیای بیشتر مورد تاکید بوده و کمتر به منابع مرجع گذشته همچون دکتر سعیدی و مهدوی اشاره شده است. سوالات بخش نظریات را می توان به دو بخش تقسیم کرد بخشی مربوط به مباحث توسعه ای و بحثی مربوط به نظریات خیلی از داوطلبان سطح این بخش از سوالات را سخت می دانند اما به نظر بنده با کمی تمرکز و دقت می توان به 50 درصد این سوالات براحتی پاسخ داد. عمده مباحث مورد تاکید معطوف به تالیفات دکتر ازکیا و دکتر محمود جمعه پور می باشد بر همین اساس در انتهای جزوه مرجع نظریات دیدگاههای دکتر ازکیا مورد بررسی قرار گرفته بود. همچنین باز هم دو سه سوال روز در این بخش مشخص است که داوطلبان کوشا و پیگیر موفق تر بوده اند.از دیدگاه نگارنده مباحث این بخش عمدتا توسط اساتید دانشگاه تربیت مدرس مورد طراحی قرار گرفته شده است زیرا با کمی تحقیق در مورد پژوهش های اساتید این دانشگاه می توان به ماهیت این سوالات پی برد. در بخش آخر هم شاهد طراحی سوالات مدل و تکنیک هستیم بنظر نگارنده بجز 4 سوال که مشکل می باشد 6 سوال در حد متوسط و 10 سوال با کمی تفکر قابل پاسخگویی می باشد. نگاهی به چینش سوالات بیانگر جامعیت سوالات منطبق با سرفصل ها است طراحی سوالات از فنون تصمیم گیری، مدل های کمی برنامه ریزی و آزمون های آماری از نکات حائز اهمیت است. خوشبختانه بیش از 50 درصد سوالات این بخش عینا در جزوه جامع پایگاه تحت پوشش قرار داشته است.در واقع می توان گفت کتاب فنون تصمیم گیری دکترپور طاهری، و کتب دکتر کلانتری از مهمترین رفرنس های این بخش می باشد.

البته باید این نکته را در نظر داشت که سوالات امسال به نسبت دو سال گذشته کمی مفهومی تر بوده است و مسلما درصد داوطلبین کمتر از سال های گذشته خواهد شد. در نگاه کلی سوالات دکتری 98 برنامه ریزی روستایی در حد متوسط می باشد و داوطلبینی موفق تر خواهند بود که هم اطلاعات خود را بروز کنند و انکه بتوانند در هنگام پاسخگویی تمرکز خود را حفظ نمایند به عقیده نگارنده میانگین درصدی لازم برای موفقیت در آزمون دکتری 98 بالای 40 درصد خواهد بود و 45-50 درصد میتواند باعث رتبه های برتر امسال بشود. به داوطلبین توصیه می شود اطلاعات روز خود را بالا ببرند و از مطالب پایگاه توسعه بیشتر استفاده کنند.

 

تحلیل دکتری توسعه کشاورزی

در یک نگاه کلی اگر بخواهیم در رابطه با آزمون 98 دکتری توسعه کشاورزی صحبت کنیم می توانیم بگویم یکی از نرمال ترین و منطقی ترین آزمون های سال های اخیر می باشد طراحی سوالات کاملا منطبق بر سرفصل ها و منابع مرجع می باشد و بسیار خوشحالیم که تلاش مشاورین توسعه کشاورزی نتیجه بخش بود. اگر بخواهیم از یک نگاه طراحان سوال 98 را مورد بررسی قرار دهیم می توان گفت بیشتر از کتب اساتید دانشگاه تهران سوالات مطرح شده است. مطابق بر انتظارات داوطلبان تنها با خواندن چند رفرنس اصلی همچون اصول ترویج و آموزش کشاورزی دکتر فمی، رفتار سازمانی رضائیان، جامعه شناسی کلانتری، پردازش و تحلیل داده ها و مدل های کمی دکترکلانتری با کمی تمرکز براحتی می توانستند به 50 درصد از سوالات پاسخ دهند زیرا سوالات امسال کمتر دچار پیچیدگی های گذشته بوده است و ممکن است بخش رفتار سازمانی و سیاست ها کمی مشکل باشد اما مابقی بخش ها از یک استاندارد خاصی برخوردار بوده است.

سوالات ترویج کشاورزی عمدتا از رفرنس جامع دکتر فمی طراحی گردیده بود که ما هم در 100 نکته تخصصی و هم در جزوات مرتبط به بیشتر مباحث پرداخته بودیم. بخش دیگر سوالات بیشتر به مباحث رفتار سازمانی و توسعه اقتصادی معطوف می باشد که شاید برای داوطلبینی که کمتر به این مباحث توجه داشته باشند کمی پیچیده تر باشد در واقع می توان گفت سوالات 20-10 شاید کمی دشوار برای داوطلبان باشد. سوالات جامعه شناسی روستایی عمدتا از دو رفرنس دکتر ازکیا و دکتر کلانتری طراحی شده بود و ما هم سعی کردیم خلاصه این دو مباحث را در بخش جامعه شناسی به داوطلبین ارائه کنیم که بتوانند به سوالات پاسخ دهند. سوالات آماری امسال دکتری توسعه کشاورزی عمدتا از کتاب پردازش و تحلیل داده های دکتر کلانتری طراحی شده بود و داوطلبینی که بیشتر وقت خود را صرف مطالعه این کتاب کرده باشند بیشترین سود را کسب نموده اند مباحث آزمون پارامتری و ناپارامتریک و روش های تحقیق از عمده مباحث طراحی بوده است. طراحی 4 سوال از ارزشیابی پروژه از نکات جالب توجه کنکور امسال می باشد که کمتر در سالهای گذشته شاهد آن بوده ایم و در بخش انتهای شاهد طراحی سوالات فراوان از کتاب مدل های کمی در برنامه ریزی روستایی بوده ایم که باز هم نشانگر تطابق منابع با سوالات کنکور 98 توسعه کشاورزی دارد. در واقع می توان گفت داوطلبینی که به توصیه های ما توجه کرده باشند امسال موفقیت لازم را کسب خواهند نمود. از سوی دیگر انچه سلم است کتب دکتر کلانتری امسال بیشتر سهم را در طراحی سوالات به خود اختصاص داده و در وهله بعدی کتاب اصول و ترویج کشاورزی فمی در گام بعدی می باشد.

اگر بخواهیم در یک جمع بندی کنکور 98 توسعه را بررسی کنیم کنکور امسال به نسبت سالیان گذشته ، آسانتر و منطبق با منابع اعلام شده می باشد و داوطلبینی که می خواهند جزو رتبه های برتر باشند باید به دنبال درصدهای بالای 45 درصد و حتی بالاتر از 50 درصد باشند.

تحلیل دکتری ترویج کشاورزی 98

آزمون دکتری ترویج کشاورزی امسال به عقیده بیشتر داوطلبین و مشاوران این حوزه از مطلوبیت بهتری برخوردار بوده است سوالات قابل فهم تر و کمتر به مفهوم اشاره کرده است. به عقیده بنده بیشتر سوالات طراحی شده عینا از داخل کتب می باشد و حتی داوطلبین با مطالعه اجمالی دروس می توانستند به بیشتر سوالات پاسخ دهند که کمتر در گذشته شاهد این شیوه بوده ایم در این بخش هم می توان گفت منابع مرجع گذشته همچنان بیشترین سهم را در طراحی سوالات داشته اند. با توجه به اینکه اکثر داوطلبین ترویج شش سال این مباحث را مرور کرده اند پس احتمالا رقابت داوطلبین نزدیک خواهد بود و دروس عمومی می تواند باعث رقابت بیشتر بین داوطلبان بشود. در یک نگاه کلی می توان گفت حداقل درصد لازم برای موفقیت در آزمون دکتری ترویج 45 درصد به بالا خواهد بود.