وبینار موفقیت در آزمون دکتری 1402 پایگاه توسعه روستایی (متعاقبا اطلاع رسانی می شود)

 

 

 

معرفی منابع و سرفصل های دکتری  توسعه کشاورزی  1402 

مقدمه

موفقیت در آزمون دکتری مستلزم برخورداری ازمنابع موثق و برنامه ریزی هدفمند می باشد، برهمین اساس پایگاه توسعه روستایی مطابق با رویه همه ساله خود با بررسی سوالات آزمون های برگزار شده و تغییرات منابع، اقدام به معرفی مهمترین منابع آزمون دکتری 1402 گرایش توسعه کشاورزی نموده است. بنابر اطلاعیه سازمان سنجش دررابطه با دروس امتحانی کنکور دکتری، در سال 1402 همچون سالیان گذشته، تغییری در مواد درسی اعلام شده بوجود نیامده است. بر همین اساس کنکور 1402 دکتری توسعه کشاورزی به شرح زیرخواهد بود

دروس تخصصی (ضریب چهار): دروس کارشناسی ( ترویج و آموزش کشاورزی-اصول مدیریت در ترویج و آموزش کشاورزی-جامعه شناسی روستایی)- دروس کارشناسی ارشد (روش تحقیق-کاربرد برنامه ریزی در توسعه روستایی-سیاست و توسعه روستایی) 

روش تحقیق

یکی ازدروس پایه ای برای اغلب رشته ها در آزمون دکتری میباشد، بررسی های انجام شده نشان می دهد سوالات روش  تحقیق در کنکور 1400-99 از یک روند استانداردی برخوردار بوده است. درس روش تحقیق معطوف به سه مبحث روش تحقیق کمی، کیفی و آزمون های آماری معطوف شده است در بخش روش تحقیق کیفی ، رویکرد نظریه بنیانی گرندد تئوری،روش نمونه گیری و فنون تقلیل نمونه مطرح شده است که در جزوه روش تحقیق پیشرفته دکتر اسدی مطرح شده است. همچنین در رابطه با آزمون های آماری نمونه گیری ها و آزمون همبستگی از عمده سوالات مطرح شده می باشد یکی از رفرنس های مرجعی که برای درس روش تحقیق می توان در نظر گرفت کتاب پردازش و تحلیل داده ها در تحقیقات اقتصادی اجتماعی نوشته دکتر خلیل کلانتری می باشد. یکی از تغییرات اساسی این کتاب در چاپ جدید اضافه شدن مباحث روش تحقیق در کنار مباحث آماری می باشد. این تغییرات باعث شده تا این کتاب را به عنوان جامع ترین رفرنس معرفی نمایم. دو منبع روش تحقیق در علوم تربیتی دکتر دلاور و روش تحقیق در علوم رفتاری بازرگان و زهره سرمد به عنوان رفرنس های مکمل معرفی شود. داوطلبین می توانند به جای مطالعه تفصیلی کتب، از خلاصه های آماده شده، استفاده نمایند. همچون سایر رشته ها مباحث روش تحقیق در توسعه کشاورزی عمدتا به سه بخش اصول و مبانی روش تحقیق (تعاریف و ساختار)، روش تحقیق کمی (آمار توصیفی و استنباطی) و روش تحقیق کیفی تقسیم بندی شود. همچنین برای روش تحقیق کیفی جزوه روش تحقیق پیشرفته درتوسعه کشاورزی پیشنهاد می شود.تحلیل سوالات روش تحقیق کنکور 1401 توسعه کشاورزی نشان داد که اغلب سوالات از کیفیت مناسب برخوردار بوده و کمتر دارای پیچیدگی بوده است و می توان سطح سوالات را آسان در نظر گرفت.سوالات مربوط به نمونه گیری،پایایی و روایی،ضریب همبستگی و رگرسیون و فرضیه و روش تحقیق کیفی از مهمترین مولفه های سوالات مطرح شده در بحث روش تحقیق می باشد و بجز دو سه سوال باقی سوالات کامل وضح می باشد. در خاتمه یادآوری میکنیم مهمترین اصل در بخش روش تحقیق مطالعه سرفصل های این درس است و خیلی نوع رفرنس مهم نمی باشد و داوطلبان بهتر است سعی کنند تعاریف و انواع روش تحقیق،فلسفه های روش تحقیق،جوامع آماری و روش های نمونه گیری،متغیرها و انواع آنها،فرضیات و ابزارهای تحقیق و آزمون های آماری(آزمون های پارامتریک و ناپارامتریک و معنی داری و همبستگی) را یاد بگیرند باز هم توصیه می شود داوطلبین علاوه بر مباحث نظری سعی کنند مفاهیم را در قالب مثال یاد بگیرند.

جامعه شناسی  روستایی

یکی از سرفصل های پایه ای برای کنکور دکتری توسعه کشاورزی همچون سالیان گذشته، جامعه شناسی روستایی می باشد، بسیاری از داوطلبین بر این عقیده هستند که بخش اعظم محتوی دو درس جغرافیای روستایی و جامعه شناسی با هم تطابق دارند. اگر بخواهیم مباحث جامعه شناسی را دسته بندی کنیم می توان به سه بخش مبانی و مفاهیم جامعه شناسی (تعاریف، اصول و تاریخچه)، جامعه شناسی توسعه (دیدگاهها توسعه ای) و جامعه شناسی روستایی ایران تقسیم نمود. در بخش جامعه شناسی روستایی همچون سالیان گذشته کتاب جامعه شناسی روستایی دکتر کلانتری می تواند به عنوان یک منبع جامع در نظر گرفته شود. در بخش مبانی و نظریات کتاب جامعه شناسی توسعه و توسعه نیافتگی مصطفی ازکیا می تواند گزینه بسیار خوبی  در نظر گرفت. با توجه به سوالات آزمون دکتری سال 1401 توسعه کشاورزی، سوالات 27 -40 معطوف به درس جامعه شناسی روستایی می باشد و عمده سوالات از دو رفرنس جامعه شناسی روستایی کلانتری و توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی دکتر ازکیا مطرح شده بود و سوالات از سادگی لازم برخوردار بودند از سوالات مطرح شده می توان به مباحث اطلاحات اراضی و اقدامات انجام شده،شیوه بهره برداری سنتی، دیدگاه چمبرز، نسق، و مفهوم جامعه شناسی اشاره کرد. داوطلبین می توانستند با مطالعه سرفصل های اعلام شده توسط مشاوران توسعه روستایی به اغلب سوالات پاسخ دهند. در رابطه با درس جامعه شناسی همانگونه که قبلا اشاره شد مطالعه برنامه های توسعه روستایی و مدیریت روستاها و سازمان های متولی این حوزه بسیار مورد تاکید می باشد بر همین اساس مباحث روز و طرح های توسعه روستایی مورد توجه قرار بگیرد

 

مدیریت و ترویج کشاورزی

 یکی از دروس بسیار کاربردی که در مقطع کارشناسی همواره مورد توجه قرار گرفته و داوطلبان توسعه و ترویج کشاورزی برای ورود به مقطع کارشناسی ارشد باید این درس را بطور کامل مطالعه نمایند. این درس بعنوان درس یکی از دروس مهم کارشناسی برای دکتری توسعه کشاورزی انتخاب شده است. با توجه به گسترده بودن مباحث ترویج و آموزش کشاورزی بعضی از جزوات و منابع همواره بیشتر مورد توجه بوده است که در ادامه به برخی از آنها اشاره می شود سوالات مطرح شده درس ترویج و آموزش کشاورزی عمدتا بصورت کتابی میباشد و سطح سوالات در حد آسان می باشد و داوطلبان می توانند با یک مرور جامع کتب آموزش و ترویج کشاورزی فمی و دکتر ملک محمدی به عنوان منبع اساسی شناخته می شود البته می توان به چند سوال بحث برانگیز هم در این درس اشاره کرد و دو سوال هم به عنوان سوال تشخیص خطا (گزینه غلط) طراحی شده بود.از سوی دیگر تحلیل سیزده سوال اول کنکور دکتری 1401 توسعه کشاورزی معطوف به درس ترویج و آموزش کشاورزی می باشد که عمده تمرکز معطوف به بحث نوآوری و از رفرنس رسانش و نوآوری ها می باشد و بحث ترویج کشاورزی پایدار و رهیافت های عمومی ترویج و فرایند مدل هارلود لوسل از دیگر سوالاتی بود که در این بخش مطرح شده است در واقع می توان گفت سطح سوالات ترویج متوسط می باشد و عمده سوالات بدون هیچ پیچیدگی طراحی شده است. سوالات 14-26 کنکور دکتری توسعه کشاورزی معطوف به درس مدیریت ترویج و ارزشیابی پروژه می باشد و در حوزه درس مدیریت ترویج،مدیریت سازمانی وبر دو سوال،مدیریت پیامدگرا پروژه،روش نظارت بر پروژه از دیر مباحث مطرح شده می باشد و دو سوال از مباحث بروز مطرح شده بود و داوطلبین با مطالعه رفرنس مدیریت ترویج چیذری و کتاب ارزشیابی پیامدگرا می توانستند بر مباحث مسلط شوند. در رابطه با سوالات مطرح شده درس ترویج و آموزش کشاورزی چند سوال مطرح شده از مقالات مستخرج اساتید مطرح در حوزه ترویج و آموزش کشاورزی و مقولات کارآفرینی و تسهیل گری می باشد. با این حال باز هم سوالات مطرح شده در درس اصول ترویج و آموزش کشاورزی دکتر فمی و رهیافت های و فنون مشارکتی و نوآوری ها دکتر کرمی از مهمترین سوالات مطرح شده است. سطح سوالات مطرح شده این مبحث در حد متوسط می باشد. سوالات مطرح شده در حوزه مدیریت ترویج عمدتا از دو رفرنس مدیریت ترویج چیذری و مدیریت رفتار سازمانی رضائیان است همچنین چند سوال مطرح شده از مباحث روز می باشد در واقع می توان گفت داوطلبینی که برای این دروس وقت کافی گذاشته اند و رفرنس های ارائه شده را بخوبی مطالعه کرده باشند می توانستند بهتر به سوالات پاسخ دهند. تعریف اصطلاحات، مفاهیم و تاریخچه مدیریت در کشاورزی،نظریه ها ،شیوه ها، اصول و سبک های مدیریتی  و رهبری، ویژگی ها و صلاحیت های فردی و حرفه ای یک مدیر و شیوه های متداول رهبر بسیار مهم می باشد.همچنین به داوطلبان توصیه می شود در رابطه با سیر تشکیل سازمان های مرتبط با ترویج و آموزش،الگوی کشت و وضعیت فعلی نظام ترویج از طریق مطالعه مقالات اساتید و گزارش های منتشر شده در سازمان ها و وبینارها اطلاعات حاصل کنند.

سیاست و توسعه و برنامه ریزی روستایی

شاید به جرئت بتوان گفت یکی از مباحثی که در آن مباحث فراوانی می توان در نظر گرفت مبحث سیاست و توسعه روستایی می باشد با توجه به سوالات آزمون دکتری 1401 ، سرفصل های این درس شامل نظریات توسعه روستایی و اقتصادی، ارزشیابی پروژه های روستایی و برنامه های توسعه روستایی می توان بیان نمود.تحلیل سوالات این بخش نشان می دهد که  سوالات 54-59 معطوف به ارزشیابی پروژه می باشد که مدل cipp و مفهوم پیامد و مراحل مناسبت،نیازسنجی و الگوی ارزشیابی از مهمترین سوالات بوده که عمدتا از مباحث ارزشیابی پیامدگرا می باشد. سوالات 60-70 عمدتا معطوف به درس برنامه ریزی روستایی و تکنیک ها می باشد و اکثر سوالات از کتاب مدل های کمی در برنامه ریزی روستایی خلیل کلانتری مطرح شده است و سوالات از سادگی لازم برخوردار است و داوطلبین اگر به توصیه  مشاورین پایگاه توسعه روستایی توجه کرده باشند می توانند براحتی به 8 سوال پاسخ دهند. و در انتها سوالات 70-80 کنکور دکتری توسعه کشاورزی معطوف به درس دیدگاهها و نظریات توسعه روستایی می باشد، عمده سوالات با محوریت اهداف و اقدامات سیاست های توسعه روستایی،راهبرد توسعه روستایی و مدل ساموئل آندونگ کره جنوبی،رهیافت ها و الگوهای پاردایم توسعه روستایی،مطالعات میسرا و موسسه بتل و مولفه های حکمرانی از مهمترین موضوعات مطرح شده در کنکور 1401 دکتری توسعه می باشد و برخی سوالات جزو مباحث روز می باشد. با توجه به تعدد مباحث موضوعی در این بخش باید چندین رفرنس را مشخص کرد، یکی از رفرنس های کاربردی کتاب دیدگاهها و نظریات توسعه روستایی دکتر پاپلی یزدی می باشد به دلیل جامعیت این کتاب، مباحث مختلفی همچون نظریات نوسازی، وابستگی و شیوه های مشارکتی و مدل های مکان مرکزی از مباحث عمده این کتاب میباشد. یکی از رفرنس های دیگر کتاب بنیان های علم سیاست عبدالرحمان عالم می باشد که جزوه خلاصه آن می تواند مفید واقع شود.  در رابطه با مبحث برنامه ریزی روستایی و مبانی آن می توان گفت  که سوالات مطرح شده عمددتا معطوف به مبانی نظری برنامه ریزی و تکنیک های آن بوده است بر همین اساس کتاب مدل های کمی در برنامه ریزی شهری و روستایی  دکتر خلیل کلانتری پیشنهاد می شود، در رابطه با مبحث برنامه ریزی روستایی با توجه به اینکه در حوزه توسعه کشاورزی کتاب خاصی تدوین نشده است و عمده کتب در حوزه جغرافیا  برنامه ریزی روستایی می باشد بنایر این به داوطلبین توصیه میشود کتاب برنامه ریزی روستایی ایران دکتر رضوانی و کتاب برنامه ریزی روستایی دکتر مطیعی لنگرودی مطالعه شود. در رابطه با سرفصل های برنامه ریزی روستایی بخش عمده مباحث معطوف به مبانی و اصول برنامه ریزی روستایی خواهد بود. در ضمن به داوطلبین توسعه کشاورزی توصیه می شود در رابطه با برنامه ششم و چالش های موجود در حوزه برنامه ریزی روستایی مطالعاتی صورت پذیرد. پایگاه توسعه روستایی در رابطه با برنامه ریزی روستایی جزوه ای جامع در نظر گرفته است که می تواند نیاز داوطلبین را بر طرف نماید

جمع بندی

در خاتمه می توان چنین استنباط نمود که سوالات دکتری توسعه کشاورزی همواره از پراکنش مناسبی برخوردار نبوده و بطور مشخص نمی توان انتظار داشت برای یک درس سوالات مشخصی مطرح می شود اما می توان گفت داوطلب بهتر است دروس تخصصی اشاره شده را بطور کامل مطالعه کند از سوالات سالهای گذشته کنکور دکتری استفاده نماید، مقالات شاخص اساتید این حوزه در دانشگاههای تهران،مدرس،بوعلی  و... را مورد مطالعه قرار دهند. در انتها ذکر این نکته هم حائز اهمیت است که داوطلبان گرامی توجه داشته باشند که لازمه موفقیت در آزمون دکتری 1402 ، مطالعه همه دروس می باشد و از دروس عمومی هم غفلت نشود چون می تواند بسیار حائز اهمیت باشد و در انتها ذکر این نکته ضروری است مرور و خلاصه خود داوطلب می تواند بسیار راهگشا باشد.

رفرنس های دکتری توسعه کشاورزی 1402

1-    پردازش و تحلیل داده ها در تحقیقات اقتصادی اجتماعی کلانتری (چاپ جدید+مهم)

2-    روش تحقیق در علوم رفتاری زهره سرمد و بازرگان (جزوه آن هم می تواند مفید باشد) (مهم)

3-    روش تحقیق در علوم تربیتی دلاور (جزوه جامع 80 صفحه ای)

4-    اصول ترویج و آموزش کشاورزی دکتر فمی انتشارات پیام نور (مهم)

6-    رسانش و نوآوری دکتر عزت الله کرمی

7-    مدیریت در ترویج دکتر چیذری (مهم)

8-    مدیریت رفتار سازمانی علاقه بند یا رضائیان ( خلاصه آن هم کافی است)

9- چهار بنیان ترویج و آموزش کشاورزی یوسف حجازی (فصول اولیه)

9-    جامعه شناسی روستایی دکتر کلانتری(مهم)

10-جامعه شناسی توسعه و توسعه نیافتگی دکتر ازکیا(بخش اول مهم است)

      11-مدل های کمی در برنامه ریزی روستایی شهری کلانتری (مهم)

       12-جزوه جامع برنامه ریزی روستایی اصول و مبانی  پایگاه توسعه روستایی

        13- جزوه جامع نظریات توسعه روستایی (مهم)

        14- ارزشیابی پیامد گرا دکتر علی اسدی (فصول 1-2-3 مهم تر است)

        15- خلاصه کتاب بنیان های علم سیاست عبدالرحمان عالم

** مطالعه سوالات پایان ترم دروس مرتبط دانشگاه پیام نور هم می تواند بسیار برای تست زنی و یادآوری نکات مناسب باشد 

 

 خبر مهم: دانلود بسته خلاصه مباحث بدلیل بروز رسانی منابع از تاریخ 20 مهرماه میسر می باشد

اسامی پذیرفته شدگان دکتری 1400 توسعه کشاورزی 

توسعه کشاورزی

فاطمه علی پناهیان.......دانشگاه یاسوج
احترام پیری...............دانشگاه زنجان
زینب اسدی........دانشگاه رازی کرمانشاه

 

 اسامی پذیرفته شدگان دکتری 1399 توسعه کشاورزی


خانم تبریزی...... تهران
زینب فراشی.....تهران

 

 

تحلیل سوالات دکتری 1400 رشته های برنامه ریزی روستایی و توسعه کشاورزی

 

تحلیل سوالات دکتری 1401 رشته های برنامه ریزی روستایی و توسعه کشاورزی 

تحلیل سوالات تخصصی دکتری 1399 برنامه ریزی روستایی و توسعه کشاورزی

 

تحلیل اختصاصی آزمون دکتری 98

 

تحلیل دروس اختصاصی کنکور دکتری 97

 

دریافت تحلیل دروسی اختصاصی دکتری 1396 کلیک نمایید.