آزمون کارشناسی ارشد 1399

بر اساس اطلاعیه سازمان سنجش، آزمون کارشناسی ارشد 1399، در روزهای پنجشنبه 28  فروردین و جمعه 29 فروردین ماه سال 1399 برگزار خواهد شد. زمان ثبت داوطلبان متقاضی کارشناسی ارشد در بازه زمانی 16-25 آذر ماه 1398 توسط سایت سنجش صورت خواهد پذیرفت.

پایگاه توسعه روستایی، به عنوان تخصصی ترین پایگاه در حوزه برنامه ریزی و توسعه روستایی امسال هم همچون سالهای گذشته با استفاده از نقطه نظرات رتبه های برتر سال های گذشته اقدام به پشتیبانی داوطلبین در چهار کد گرایش توسعه روستایی (کشاورزی)، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری و طبیعت گردی، و گرایش ترویج کشاورزی می نماید.

دپارتمان کارشناسی ارشد پایگاه توسعه روستایی شامل بخش های مشاوره ارشد (شیوه های مطالعه و انتخاب رشته)، بخش تخصصی گرایش ها (شامل معرفی رشته و سرفصل های آزمون کارشناسی ارشد)، سوالات ادوار کارشناسی ارشد خواهد بود.