آزمون کارشناسی ارشد 1401

 

موفقیت در آزمون کارشناسی ارشد مستلزم شناخت منابع و بهره مندی از نقطه نظرات افراد صاحب نظر در این حوزه می باشد، آزمون کارشناسی ارشد سال 1401 در اردیبهشت ماه 1402 برگزار خواهد گردید. سرفصل های آزمون کارشناسی ارشد رشته های مرتبط بزودی در پایگاه توسعه روستایی قرار خواهد گرفت. منتظر اطلاعیه های ما باشید.

 

پایگاه توسعه روستایی، به عنوان تخصصی ترین پایگاه در حوزه برنامه ریزی و توسعه روستایی امسال هم همچون سالهای گذشته با استفاده از نقطه نظرات رتبه های برتر سال های گذشته اقدام به پشتیبانی داوطلبین در چهار کد گرایش توسعه روستایی (کشاورزی)، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری و طبیعت گردی، و گرایش ترویج کشاورزی می نماید.

دپارتمان کارشناسی ارشد پایگاه توسعه روستایی شامل بخش های مشاوره ارشد (شیوه های مطالعه و انتخاب رشته)، بخش تخصصی گرایش ها (شامل معرفی رشته و سرفصل های آزمون کارشناسی ارشد)، سوالات ادوار کارشناسی ارشد خواهد بود.