جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری، یکی از گرایش های زیر مجموعه علوم جغرافیای در مقطع کارشناسی ارشد می باشد. بر اساس جدید ترین اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص جداول رشته ها و مواد امتحانی آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1399، این گرایش خود به چهار زیر شاخه برنامه ریزی فضایی، مجتمع های گردشگری، گردشگری شهری و گردشگری روستایی تقسیم شده است.

همچنین بر اساس اطلاعیه سازمان سنجش، منابع امتحانی برنامه ریزی گردشگری برای سال 1399 شامل زبان عمومی و تخصصی (2)،فلسفه جغرافیا (1)، جغرافیای طبیعی(طبیعی و ایران) (1)، جغرافیای انسانی (روستای و شهری) (1)، دروس تخصصی طبیعت گردی و برنامه ریزی گردشگری شامل (روش تحقیق، فناوری های نوین و جغرافیای گردشگری (3) می باشد.

گردشگری در ایران به دو بخش مدیریت جهانگردی و جغرافیای گردشگری (طبیعت گردی و برنامه ریزی گردشگری) تقسیم می شود و هم اکنون ادامه تحصیل در مقطع دکتری در رشته مدیریت گردشگری امکان پذیر است و هنوز در مقطع دکتری جغرافیای گردشگری فعال نشده است

پایگاه توسعه روستایی بمنظور حمایت و هدایت داوطلبان جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری اقدام به انتشار بسته آمادگی جغرافیای گردشگری (طبیعت گردی و برنامه ریزی گردشگری) شامل نکات درسی و خلاصه مباحث هر درس نموده است و بزودی بر روی پایگاه قرار خواهد گرفت.