پرونده ویژه روستاهای مرموز ایران به همراه فیلم ها 0

پرونده ویژه روستاهای مرموز ایران به همراه فیلم ها

توسعه روستایی- روستاهای مرموز، روستاهای که در تارریخ مانده اند شاید تاکنون کمتر با این روستاها آشنا باشید و اگر چنین مناطقی در خارج بود مهد توجه توریست ها و گردشگران می بود پس چرا در ایران غفلت شده است و توجه به سنت ها و فرهنگ ها شاه کلید موفقیت است در ادامه ما به برخی از روستاها اشاره می شود.