اعلام نتایج مشروط دکتری 1395 0

اعلام نتایج مشروط دکتری 1395

باتوجه به ابلاغیه سازمان سنجش، تمامی دانشگاهها و مراکز مجری باید نتایج پذیرش دکتری رشته های خود را از طریق پایگاه اطلاع رسانی به اطلاع داوطلبین برساند و بر همین اساس تا کنون اغلب دانشگاه نتایج مشروط خود را در سایت های خود منتشر و یا در حال انتشار هستند . با توجه به گفته سازمان سنجش نتایج اعلام شده بصورت مشروط بوده و داوطلبین باید از تاریخ 2 مرداد لغایت 11 مرداد با مراجعه به سایت سنجش نسبت به تکمیل فرم صلاحیت اقدام نمایند. همچنین افرادی که جزو ذخیره اعلام شده اند در صورت انصراف هر داوطلب از دانشگاه مجری باید از دهه سوم مرداد به سایت سنجش مراجعه و فرم صلاحیت عمومی را تکمیل نمایند.