فراخوان نقد و بررسی جایگاه توسعه روستایی در برنامه ششم 0

فراخوان نقد و بررسی جایگاه توسعه روستایی در برنامه ششم

مقوله توسعه روستایی در برنامه ششم رویکردهای مختلفی را دنبال می کند که از جمله آن می توان به ایجاد سازمان عمران و توسعه روستایی و انتقال دهیاری ها به بنیاد مسکن اشاره کرد. پایگاه توسعه روستایی در بررسی به برخی از نقاط قوت ضعف این برنامه اشاره کرده است که می تواند زنگ خطری را در پی داشته باشد.پایگاه توسعه روستایی به زودی میزگرد مجازی را تشکیل و نقاط قوت و ضعف این برنامه را مورد تحلیل و کنکاش قرار می دهد. لطفا دیدگاه ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید.