دانلود سوالات و پاسخ برگ آزمون تعیین سطح دکتری 96 0

دانلود سوالات و پاسخ برگ آزمون تعیین سطح دکتری 96

قابل توجه داوطلبین متقاضی شرکت در آزمون تعیین سطح پیرو اطلاعیه های قبلی و بمنظور حمایت و هدایت رشته های تحت پوشش پایگاه توسعه روستایی، آزمون تعیین سطح برای داوطلبین رایگان اعلام شده و داوطلبین می توانند سوالات و پاسخ برگ را از همین بخش دانلود و خود آزمایی نمایند.