تجزیه و تحلیل ظرفیت های کارشناسی ارشد 1395 0

تجزیه و تحلیل ظرفیت های کارشناسی ارشد 1395

با انتشار دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 1395، پایگاه مشاوران توسعه روستایی اقدام به تجزیه و تحلیل ظرفیت کارشناسی ارشد رشته های حوزه توسعه روستایی و کشاورزی به تفکیک دوره های روزانه، نوبت دوم و غیرانتفاعی و پیام نور نماید که در ادامه به تفکیک به آن اشاره شده است.

مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد 1395 0

مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد 1395

با اعلام نتایج کارشناسی ارشد 1395، در تاریخ 25 خرداد توسط سازمان سنجش، یکی از دغدغه های اصلی داوطلبین کارشناسی ارشد انتخاب شهر صحیح و دقت کافی در نحوه انتخاب دوره های مختلف و دانشگاههای مختلف می باشد و در این بین برخی از موسسات کنکوری با تبلیغات رنگارنگ و هزینه های گزاف فقط بفکر منافع مالی و قبولی تحت هر شرایطی می باشد. این اتفاقات باعث سردرگمی داوطلبین کارشناسی ارشد می شود. پایگاه علمی پژوهشی توسعه روستایی در راستای حمایت علمی از داوطلبین کارشناسی ارشد 1395 اقدام به انتشار بسته مشاوره ای کارشناسی ارشد نموده است که امید است مورد توجه داوطلبین عزیز قرار بگیرد.