خلاصه جامع کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی 1401

موفقیت در آزمون کارشناسی ارشد، مستلزم بهره مندی از منابع تخصصی و مشاوره با افراد خبره در این حوزه می باشد، پایگاه توسعه روستایی به عنوان جامع ترین و تخصصی ترین پایگاه علمی حوزه توسعه روستایی با بهره مندی از تجربه چند ساله در حوزه ارشد اقدام به تدوین بسته جامع ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی نموده است و اطمینان می دهد با مطالعه مباحث همین بسته می توانید در دانشگاه دلخواه پذیرفته شوید

در جزوه مذکور برای دروس مختلف جزواتی در نظر گرفته شده تا بتوان با صرف کمترین زمان، بهترین عملکرد را پیدا کنید 

جهت دریافت این بسته کافی است بر روی گزینه خرید کلیک و فرم را تکمیل و بلافاصله فایل جامع کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی را دریافت نماید

مشاوران پایگاه توسعه روستایی در طول دوره آمادگی در کنار شما خواهند بود

مبلغ (تومان) عنوان
100000 خلاصه مباحث جامع ارشد جغرافیا-برنامه ریزی روستایی

اطلاعات مشتری
نام و نام خانوادگی :
تلفن تماس :
ایمیل:
آدرس و کد پستی:
توضیحات :