آزمون تعیین سطح کارشناسی ارشد 1396 پایگاه توسعه روستایی

به اطلاع داوطلبان کارشناسی ارشد 1396، میرسانیم پیرو اطلاعیه قبلی مبنی بر برگزاری  آزمون تعیین سطح کارشناسی ارشد ، به اطلاع می رسانیم آزمون تعیین سطح ارشد طبق برنامه قبلی جمعه 10 دیماه 95 بصورت مجازی و مکاتبه ای برگزار خواهد شد. سوالات آزمون عصر پنجشنبه 9 دی ماه در پایگاه توسعه روستایی به همراه پاسخبرگ خام بارگذاری و کلید سوالات 48-72 ساعت بعد از برگزاری در همین پایگاه منتشر خواهد شد. شرکت در آزمون تعیین سطح کارشناسی ارشد توسعه روستایی، ترویج کشاورزی و جغرافیا و برنامه ریزی روستایی بصورت رایگان می باشد و برای آندسته از داوطلبانی که از خدمات مشاوره ای ما استفاده می نمایند یا مایل به استفاده باشند،علاوه بر پاسخنامه، کارنامه تحلیلی و مشاوره و برنامه ریزی تا روز آزمون صورت خواهد پذیرفت.جهت دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

 

 

 

پاسخبرگ خام آزمون تعیین سطح ارشد 1396

 

 

دانلود سوالات تعیین سطح کارشناسی ارشد توسعه روستایی 96

 

 

دانلود سوالات تعیین سطح کارشناسی ارشد ترویج کشاورزی 96

 

 

دانلود سوالات تعیین سطح کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی 96

 

 

پاسخنامه آزمون های تعیین سطح کارشناسی ارشد 96