به گزاش پایگاه توسعه و برنامه ریزی روستایی به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست 

بمنظور بهره مندی از ظرفیت های علمی و تحقیقاتی دانشجویان و دانش آموختگان اقدام به جمع آوری اطلاعات و ثبت سوابق نموده است کلیه دانشجویان و دانش آموختگان حوزه های زیست محیطی (اعم از کشاورزی، جغرافییا و ...) جهت ثبت نام به لینک زیر مراجعه نمایند.

 

ثبت نام محققین محیط زیست