قابل توجه علاقه مندان حوزه برنامه ریزی و توسعه روستایی 

کمیته پایداری سیستمهای روستایی( CSRS ) که زیر مجموعه اتحادیه بین المللی جغرافیا می باشد  از علاقه مندان حوزه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دعوت به همکاری می نماید  پایگاه توسعه و برنامه ریزی روستایی از کلیه علاقه مندان حوزه توسعه روستایی دعوت می کند با کلیک بر روی فرم زیر و ارسال مشخصات در این پایگاه عضو شوند.   برای عضویت در کمیته پایداری سیستمهای روستایی کلیک نمایید.