جستجو   :  

برگزاری نخستین رویداد ملی جغرافیا توسط دانشگاه تهران

به گزارش پایگاه توسعه روستایی به نقل از موسسه جغرافیا دانشگاه تهران،

"در سالهای اخیر، بیکاری در بسیاری از رشتههای علوم انسانی یکی از دغدغه های اصلی دانشجویان و مسئولان بوده است. این چالش با توجه به بیکاری چشمگیر دانشجویان در رشته جغرافیا ابعاد وسیعتری نیز پیدا کرده است. علیرغم وجود اساتید بسیار توانمند، دانشجویان جوان و با انگیزه، نهادهای مرتبط با جغرافیا و بحرانهای فراگیر جغرافیایی در کشور، ارتباط ارگانیکی بین توانمندی های مختلف در رشته های جغرافیا با تقاضاهای بخش خصوصی و دولتی شکل نگرفته است و در صورت عدم حل این چالش، جغرافیا در آیندهای نزدیک با بحران هویت روبرو خواهد شد. "

1

دانشگاه تهران در بسیاری از تغییرات اجتماعی نوآور و پیشرو بوده است. برای حل این چالش نیز قصد دارد تا با ورود به دنیای جدید و تغییر پارادایم جغرافیا از پژوهش محوری به تقاضا محوری و کار آفرینی، این نقش را ایفا نماید. در حوزه علوم جغرافیایی، خلاءهای بازار با نگاه کارآفرینانه و طرح ایدههای جدید به خوبی دیده میشود و لازم است تا این خلأها بوسیله یک راهکار پر شوند.

2

موسسه و دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران با درک این چالش ها به دنبال حل آن هستند. به همین منظور سعی شده است، مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاست جمهوری، موسسه پژوهشی توسعه علوم، فناوری و کاربرد های فضایی و نیز اتحادیه انجمنهای علوم جغرافیایی کشور را با خود همراه کنند. پیشنهاد موسسه و دانشکده جغرافیا برای ایجاد زیستبوم نوآوری و تقویت استارتآپهای خلاق، به عنوان یکی از ابزارهای مهم، برگزاری رویدادهای جغرافیایی است.

3با برگزاری رویداد، بستر لازم برای نزدیکشدن بازار کسب و کار و تقاضاهای جامعه به توانمند یهای موجود در دانشگاه فراهم می آید. به عبارت دیگر، با برگزاری رویداد می توان تقاضاهای مرتبط با علوم جغرافیایی، دستگاه های اجرایی و شرکت های خصوصی را احصا کرده و با ظرفیت های علمی و فناورانه رشته جغرافیا در کل کشور مرتبط نمود. همچنین برگزاری رویداد این امکان را فراهم می سازد تا ایده و طرح های فناورانه و نوآورانه موجود در دانشگا هها، فرصت ظهور و بروز پیدا کرده و به مرحله رشد و بالندگی برسند.

4برنامه زمانی برگزاری این رویداد اردیبهشت 1402 میباشد. امید است گروههای مختلف جغرافیا با جریانسازی گسترده و معرفی نمایندگان و بنگاههای اقتصادی خصوصی و سازمانهای دولتی با ارائه تقاضاهای پژوهشی و فناورانه خود، زمینه لازم برای برگزاری پربار این رویداد را فراهم سازند

 

تاریخ های مهم 

1400/10/30    ارسال ایده،طرح و عنوان تقاضا و تقاضا RFP

1400/11/30    ارزیابی اولیه طرح یا تقاضا

1400/12/25    مهلت ارسال پروپوزال

1401/01/30     ارزیابی نهایی پروپوزال طرح ها و ایده ها 

اردیبهشت 1401     برگزاری رویداد

 

مشاهده بروشور نخستین رویداد ملی جغرافیا 1401 

 

دریافت فرم خام ثبت ایده و طرح کاربردی رویداد جغرافیا

تاریخ درج  :  1400/9/16  

ارسال نظر 
نام شما :
آدرس ایمیل :
متن پیام  :

   
تصویر امنیتی