قابل توجه کلیه دانشجویان و دانش پژوهان حوزه روستایی

یکی از دغدغه های عمده در حوزه روستایی نبود تعامل و مرجعی جهت اطلاع رسانی و آگاهی به دانشجویان و دانش آموختگان حوزه روستایی و برنامه ریزی در کشور می باشد بر همین مبنا ایده تشکیل چنین پایگاهی به عنوان نیاز مبرم احساس می شود بر همین اساس در سال 1392 پایگاه علمی پژوهشی توسعه روستایی با رسالت حمایت از دانشجویان و دانش آموختگان ایجاد ش و طی دو سال با 21 هزار بازدید کننده نشانداد که جایگاه بالای در این حوزه ایفا نموده است اما متاسفانه به دلیل بروز مشکلات فنی در سرور زهتاب و پاسخگو نبودن مدیران تصمیم به ایجاد پایگاه مستقل نمودیم امیداست با حمایت شما دوستان و ارائه نظرات شاهد گسترش خدمات این سایت به تمامی بازدیدکنندگان عزیز باشیم

 

با تشکرمدیر پایگاه علمی پژوهشی توسعه و برنامه ریزی روستایی