وبینار درس آموخته های تسهیلگری در حوزه زنان و نواحی روستایی

با حضور سرکار خانم دکتر محبوبه بابایی پژوهشگر و تسهیلگر حوزه روستایی و عشایری

           سرکار خانم منیره محمودی، پژوهشگر و تسهیلگر حوزه روستایی

زمان جمعه 21 آبان ماه 1400 ساعت 19 

دبیر نشست سرکار خانم سمانه سنجابی، دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه 

لینک نشست   برای شرکت در وبینار  کلیک نمایید

حضور در وبینار برای تمام افراد رایگان می باشد

 

 

جهت مشاهده فایل وبینار لطفا کلیک نمائید