پایان نامه نویسی (گام دوم)----------------- انتخاب موضوع پایان نامه

یکی از مهمترین و در عین حال سخت ترین مراحل انجام یک پایان نامه، انتخاب موضوع می باشد. حال سوال این است که ما چطور موضوع پایان نامه خود را انتخاب کنیم؟ و چه نکاتی را باید مدنظر قرار دهیم

در انتخاب موضوع باید سعی شود در درجه اول علاقه دانشجو و در درجه دوم علاقه استاد مورد توجه قرار بگیرد. این یعنی اینکه بهتر است دانشجو موضوع پایان نامه خود را انتخاب کند. برای انتخاب موضوع باید توجه شود آیا قبلا این موضوع کار شده یا خیر؟ آیا موضوع مورد تایید استاد راهنما قرار می گیرد یا خیر؟ و آیا می توان از عهده انجام این موضوع برآمد یا خیر.. برای انتخاب موضوع بهتر است در درجه اول به مشکلات اطراف خود، مصاحبه با کارشناسان و صاحب نظران و اولویت های تحقیقاتی توجه نمود. توصیه ما این است خود دانشجو موضوع انتخاب کند و از موضوعات پیشنهادی کمتر مورد استفاده قرار بگیرد.

با این حال پایگاه علمی پژوهشی توسعه روستایی سعی می نماید متناسب با علایق و نیازهای هر دانشجو چندین موضوع را به دانشجو ارائه و مشاوره های لازم را در اختیار دانشجویان قرار دهد. همچنین گروه مشاوران توسعه روستایی در رشته های ترویج کشاورزی، مدیریت کشاورزی و جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ، اولویت های تحقیقاتی و پژوهشی را در اختیار دانشجو با مطالب مرتبط موضوع قرار دهد.