*** ساختار کلی یک پروپوزال توسعه و ترویج کشاورزی به همراه راهنما***

مناسب برای کلیه رشته های توسعه روستایی،ترویج کشاورزی،مدیریت کشاورزی و جغرافیا  

مقدمه

یکی از ویژگی های عمده دوران تحصیلات تکمیلی و مقاطع کارشناسی و کاردانی غلبه بعد پژوهشی بر بعد آموزشی می باشد. بر همین مبنا پبش نیاز ورود به مقاطع ارشد و دکتری داشتن روحیه پزوهشی و تحقیقاتی است.یکی از اجزای اصلی در دوره کارشناسی ارشد پایان نامه و پایان نامه نوشتن است حال برای نوشتن یک پایان نامه پیشن نیازهای نیاز است که اصلی ترین پیش نیاز آن نوشتن پروپوزال است.در اغلب واحدهای آموزشی پروپوزال بعد از سمینار یا همراه با سمینار ارائه می شود تا دانشجو با فوت و فن روش تحقیق و کارهای میدانی آشنا شود. در نگاه کلی می توان گفت پروپوزال یک دانشجو استخوان بندی پایان نامه و کار تحقیقاتی می باشد.

حال سوال اینجاست برای نوشتن یک پروپوزال چه کارهای باید انجام داد؟

پروپوزال چه ساختاری دارد و چگونه باید نوشت؟

آیا پروپوزال همان فصل اول پایان نامه می باشد یا خیر؟

و نکته آخر اینکه در نوشتن یک پروپوزال چه نکاتی رو باید مدنظر قرار داد؟

·        همانطور که قبلا هم گفته شد پروپوزال یعنی اینکه می خواهی چکار انجام بدهی لذارید موضوع را با یک مثال جلو ببریم فرض کنید موضوع پایان نامه شما اهمیت نقش تعاونی ها در توسعه جوامع روستایی باشد ما می خواهیم بدانیم در پروپوزال چه نکاتی رو باید مدنظر قرار داد.

 

 -1 عنوان تحقيق 

نخستين گام در انجام تحقيق، تعيين عنوان تحقيق است. هيچ پژوهشگري نمي تواند بدون مشخص شدن عنوان تحقيق، پژوهش را آغاز كند. عنوان به منزله مقصد و طرح نهايي انجام پژوهش است و لذا در تعيين و انتخاب آن توجه به نكات زير ضروري است:

1.     بهتر است عنوان تحقيق نه خيلي كوتاه، نه خيلي طولاني، بلكه مختصر، جامع، رسا و غير سئوالي باشد.

2.     بهتر است در ابتداي عنوان از واژه هايي چون: بررسي، ارائه الگو، مطالعه، طراحي، تحليلي بر، تبيين و .... استفاده شود (نکته مهم استفاده از هر واژه باید دلیل قانع کننده داشته باشد یعنی انتخاب نقش تعاونی ها در فرایند توسعه جوامع روستایی بسیار با واکاوری یا تجزیه و تحلیل جایگاه تعاونی ها در توسعه روستایی متفاوت است)

3.     بهتر است در عنوان تحقيق به نوعي متغير هاي مستقل و وابسته نشان داده شوند

4.     موضوع تحقيق بايد نو و جديد باشد

5.     عنوان پژوهش بايد ارزش تحقيق داشته باشد

6.     پژوهشگر بايد توان انجام تحقيق را داشته باشد

7.     موضوع تحقيق در حوزه كاري و تخصصي پژوهشگر باشد

8.     موضوع پژوهش بايد به گونه اي باشد كه جامعه به انجام تحقيق در مورد آن نيازمند باشد و پژوهش بتواند با نتايج خود مشكلي را از جامعه برطرف كند.

9.     پژوهشگر به عنوان تحقيق و انجام پژوهش در مورد آن ميل و علاقه داشته باشد

10.                        موضوع تحقيق بايد عملي و اجرائي بوده و قابليت انجام تحقيق را داشته باشد .

11.                        عنوان تحقيق بايد به گونه اي باشد كه هدف هاي تحقيق را بيان كند .

12.                        بهتر است در عنوان تحقيق، قلمرو مكاني و محدوده زماني پژوهش مشخص گردد.

13.                        نکته آخر در انتخاب موضوع شرایط دانشجو و اینکه توانایی انجام است فقط موضوع زیبا کافی نیست مثلا موضوعات مرتبط با جوامع روستایی،دهیاری یا مشارکت مستلزم حضور مداوم در روستا و گفتگو با روستاییان است و حتما باید این موضوع مدنظر قرار بگیرد

اصطلاحات و واژه ها 

معمولا تعدادي از اصطلاحات و واژه هاي فني و تخصصي مربوط به عنوان و موضوع پژوهش ( 3 تا 6 ) ارائه شده و براي هريك مختصراً از منابع اصلي و معتبر، تعريفي آورده مي شود.

شرح و بيان مسئله تحقيق ( طرح يك مشكل)

مسئله در واقع سئوالي است كه در ذهن پژوهشگر راجع به يك پديده، مشكل يا معضل مطرح مي شود، هدف محقق از طرح اين سئوال ريشه يابي، علت يا علل به وجود آورنده آن مشكل و يا راهكارهاي رفع آن است

در بيان مسئله محقق بايد نكات زير را رعايت كند:

1.     محقق، شواهدي بايد نشان دهد كه معضلي يا مشكلي در جامعه وجود دارد.(مثلا چه دلیلی دارد ما به تعاون بپردازیم )

2.     محقق بايد مشكل مطرح شده را بيان كند و ابعاد مختلف آن را به طور مستند نشان دهد(استناد به آمار منتششر شده یا تجربیات دیگران)

3.     محقق بايد نشان دهد که قصد او از انجام تحقیق چیست؟ کدام متغیرها را قصد دارد مطالعه کند؟ نحوه ي مطالعه متغیرها ( اثر، رابطه یا ...) چگونه است.

4.     پژوهشگر در پایان بهتر است محدوده زمانی و قلمرو زمانی تحقیق را هم مشخص کند.

5.     بطورکلی مسئله تحقیق باید مشکل را مطرح کند، ابعاد آنرا مستند نشان دهد، انگیزه پژوهشگر را بیان کند ، متغیرها را نشان داده، نحوه بررسی آنها را روشن نموده و محدوده مکانی و زمانی تحقیق را تعیین نماید.

اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق

در این مورد پژوهشگر باید مشخص کند که موضوع تحقيق چه اهميتي دارد و ضرورت انجام اين پژوهش چيست و نتايج آن در چه زمينه اي از اهميت بيشتري برخوردار است.

1.     اهمیت این تحقیق در ارتباط با نظریه های موجود چیست؟

2.     نتایج این تحقیق در غنا بخشیدن به ادبیات موضوع چه نقشي دارد؟

3.     اهمیت نتایج تحقیق برای مدیران و برنامه ریزان و جامعه هدف (روستائیان،کشاورزان و...) چیست؟

 در مثال ذکر شده فرض کنید پایان نامه مقطع توسعه روستایی و یا جغرافیا یا ترویج کشاورزی همان نقش تعاونی ها در توسعه روستایی می باشد خب حالا باید بگیم چه دلیلی داره به این موضوع بپردازیم، آیا موضوع چه دستاوردهای می تونه داشته باشه و اگر بهش نپردازیم چه اتقاتی میتونه رخ بده

پیشینه تحقیق

برای اینکه پژوهشگر تحقیقات خود را در راستای پژوهش های هم خانواده قرار دهد و آن را با دستاوردهای تحقیقات دیگران هماهنگ کند، نیاز دارد با مراجعه به اسناد و مدارک پیرامون موضوع و مسئله ای که برای تحقیق انتخاب کرده، آگاهی خود را گسترش دهد.

هدف از گنجاندن بخش پیشینه تحقیق و ادبيات موضوع، توجه به نكات زير است :

1.     -برقراری ارتباطی منطقی میان اطلاعات پژوهش های قبلی با مسئله تحقیق(نشان بدهیم که موضوع ما از دیدگاه باقی افراد مهم بوده است)

2.     -آشنایی با چارچوب نظری یا تجربی مسئله تحقیق

3.     -آشنایی با روش های تحقیق مورد استفاده در پژوهش های گذشته

4.     -پیشگیری از دوباره کاری (ما باید متوجه باشیم این موضوع دقیقا کار نشده باشد)

5.      استفاده از تجربيات مفيد محققان قبلي

6.     آگاهي از نقاط ضعف پژوهش هاي پيشين

       جهت دسترسي به اهداف بالا و تدوين مطالب پيشينه، رعايت نكات زير ضروري است:

الف-منابع اطلاعاتي مرتبط با موضوع انتخاب گردد

ب- نتایج تحقیقات قبلی مطالعه، نقد و بررسی شود

ج- ترتيب موارد از كلي به جزئي ( عمومي به اختصاصي ) تدوين گردد

 

-اهداف تحقیق

اهداف تحقیق می تواند به دو صورت کلی و ویژه مطرح شوند:

الف-هدف کلی

هدف کلی مستقیماً ازموضوع تحقیق مشتق می شود و کلیات موضوع را بررسی می کند فرضا می توانیم بگویم هدف اصلی این تحقیق بررسی جایگاه بخش تعاون در توسعه جوامع روستایی می باشد

ب-اهداف اختصاصی

این هدف ها از مسئله پژوهش و از اهداف کلی مشتق می شوند و در واقع زیر مجموعه هدف یا اهداف کلی پژوهش هستند. این اهداف تصریح مي کنند که در این تحقیق چه چیزی انجام می شود و چه چيزي انجام نمي شود.

مثال : نقش تعاون در اشتغالزایی جوانان روستایی

           نقش تعاون در جلوگیری از مهاجرات های روستایی

سوالات تحقیق

در صورتی که تحقیق با توجه به پیشینه پژوهش نتواند جهت خاصی را برای یافته های خود پیش بینی نماید و رابطه ی بین متغیرها را حدس بزند، می تواند به بیان سئوالات پژوهش بپردازد. در طرح سئوالات تحقيق توجه به نكات زير ضروري است

1.     سئوالات پژوهش مستقیماً از اهداف تحقیق منشأ می گیرند.

در سوالات تحقیق، یک نوع متغیر مطرح می شود.-

2.     آوردن کلمه آیا در ابتدای سئوالات چندان مطلوب نیست.

3.     بهتر است تعداد سئوالات محدود، شفاف و بدون ابهام باشد.-فرضیه 

فرضیه، حدس و گمان محقق در مورد علل بوجودآمدن مشكل يا ارائه راه حل هاي آن است.

اغلب فرضیه ها حدسیاتی است که به طور منطقی از نظریه ها بر می آیند.

فرضیه جمله خبری ساده ای است که در آن دو یا چند متغیر ( مستقل و وابسته)دیده می شود.

توجه: هماهنگي، همسويي و تعادل تعداد فرضيه ها با سئوالات پژوهش بسيار لازم است.

براي مثال، يك فرضیه ساده این است که بگوییم: کسانیکه در دوره های آموزشی شرکت کرده اند مهارت بیشتری در بکارگیری آموزشی های ترویجی دارند

توجه: صحت(تایید) یا عدم صحت فرضیه (رد) در محک آزمایش و مطالعه و تحقیق تعیین می شود، لذا پژوهشگر حق ندارد از قبل و بطور جانبدارانه در پی تأييد آن باشد و بايد بداند رد یا تأیید فرضیه هیچ گونه اثر منفی برای پژوهش و پژوهشگر ندارد.

روش و مراحل تحقیق

يكي از اركان تحقيق و يا پژوهش كه در پروپوزال مطرح مي شود، تعيين نوع تحقيق و مراحل انجام آن است. در اين مورد محقق ضمن اشاره به نوع تحقيق، مراحل انجام آن را شامل: ابزار گردآوري داده ها، روش گردآوري اطلاعات، جامعه آماري و حجم نمونه ، روش انتخاب نمونه از جامعه آماری، ابزار تجزیه و تحلیل داده ها و بالاخره روش هاي تجزيه و تحليل داده ها( روش های تحلیل کیفی و کمی) را توضیح می دهد.

 

در زير به تعدادي از انواع تحقيق به طور مختصر اشاره مي شود.

انواع تحقیق براساس هدف

تحقیقات بنیادی

این تحقیقات در پی شناخت و کشف روابط بین پدیده ها و درک اصول و قوانین طبیعی است. این تحقیقات نظریه ها و فرضیه ها را آزمایش می کنند، قوانین علمی را کشف کرده و مرزهای دانش را توسعه می دهند.

تحقیقات کاربردی

-این تحقیقات برداده ها ونتايج تحقیقات بنیادی تکیه دارند و در پی دستیابی به اصول و قواعدی هستند که بتوان آنها را در عمل و اجرا به کار بست.

-این تحقیقات در پی شناخت علل مشکلات و حل آنها هستند و کاربردی فراگیر دارند. پایان نامه ها در این دسته قرار می گیرند

تحقيقات توسعه اي 

اين تحقيقات در پي شناخت راه هاي بهبود يا افزايش توليد و روش هاي جديد توليد كالا و خدمات بوده و عمدتأ متوجه نوآوري در فرايند ها، ابزارها و محصولات در يك زمان و مكان خاص هستند.

انواع تحقيق بر اساس ماهيت و روش 


تحقيقات توصيفي 

هدف اين تحقيقات، توصيف عيني و منظم خصوصيات يك موقعيت يا يك موضوع است البته بدون هيچگونه دخالت يا استنتاج ذهني مثل نگرش سنجي ها و منو گرافي ها. تحقيقات موردي ، تحليل محتوا، قوم نگاري و زمينه يابي از انواع آن محسوب مي شوند .

تحقيقات همبستگي 

اين تحقيقات در پي كشف رابطه همبستگي بين متغير هاست. جهت محاسبه ميزان همبستگي بين دو متغير از همبستگي هاي پيرسون و اسپير من و كندال استفاده مي شود.

تحقيقات علي ( علت و معلولي )

در اين تحقيقات پژوهشگر با مطالعه شرايط قبلي درصدد جستجوي علل يا روابطي براي وقوع حوادث است

تحقيقات پيمايشي 

در اين تحقيقات، محقق جهت پاسخ دادن به مسئله زمان حال و جمع آوري اطلاعات خود از روش پيمايشي و عمدتأ از تكميل پرسشنامه و يا مصاحبه استفاده مي كند و هدف محقق تعميم نتايج نمونه به جامعه بزرگتر آماري استتحقيقات نيمه تجربي 

اين تحقيقات بيشتر مربوط به تحقيقات اجتماعي است و امكان كنترل همه متغير ها براي محقق وجود ندارد ، مثل سنجش خصوصيات اجتماعي و فرهنگي افراد.

تحليل محتوا 

اين روش معمولا براي سنجش تحليل گفتار يا متن ها استفاده مي شود، مثل مقايسه تحليلي، روزنامه ها، مجلات، نوارها و ...تحليل محتوا در مقولات مطالب عاميانه، علمي( متون مذهبي، كلامي، ادبي و ...) و تحليل هاي كمي و رياضي.

ابزار گرد آوري داده ها 

پژوهشگر گاه جهت بدست آوردن اطلاعات به مدارك و اسناد معتبر و موثق ( كتب، منابع آماري و...) مراجعه مي كند كه اين منابع را دست دوم (second-hand) مي نامند و گاهي نيز به منابعي نياز دارد كه در دسترس پژوهشگر نيست و يا به روز نيست، كه در اين جا به گرد آوري اطلاعات از طريق ميداني (survey) يعني تهيه پرسشنامه ، مصاحبه و مشاهده نيازدارد.

جز اصلی پایان نامه های رشته های توسعه روستایی،ترویج و آموزش کشاورزی،جغرافیا و برنامه ریزی روستایی با استفاده از ابزار پرسشنامه تکمیل می گردد

ابزار تحليل داده ها 

در تهيه جداول، تدوين نمودارها، فرآوري ، دسته بندي ، استخراج و تحليل بهتر داده ها از انواع نرم افزار هاي كامپيوتري چونSpss، excel، GISو... استفاده مي شود

روش هاي تجزيه و تحليل داده ها 

انواع روش هاي تجزيه و تحليل داده هاعبارتند از روش هاي تحليل كيفي و كمي ( آمار توصيفي و استنباطي ) 

جامعه آماري و حجم نمونه 

در اين قسمت جامعه آماري مورد نظر مشخص شد، روش تعيين تعداد نمونه به طور شفاف بيان مي شود و نيزبه نحوه انتخاب نمونه ها از جامعه آماري نيز اشاره مي شود

كاربرد نتايج تحقيق 

در اين مورد پژوهشگر به گروه ها، سازمان ها و نهاد هاي استفاده كننده از نتايج تحقيق اشاره مي كند

 محدوديت هاي تحقيق 

در اين مورد محقق با بيان محدوديت هايي كه سر راه تحقيق است، به خواننده پيام مي دهد كه در مورد فرايند تحقيق قضاوت عادلانه اي داشته باشد.

در هر تحقيق تعدادي از محدوديت هاي احتمالي به شرح زير مي تواند سر راه محقق قرار گيرد:

 دانشجویان عزیز دقت داشته باشند که منظور از محدودیت های تحقیق،محدودیت های خود پایان نامه است و باید در نظر داشته باشند شاید در جلسه دفاع از دانشجو سوال شود چگونه بر محدودیت های خود فائق آمده است بنابر این پیشنهادات که برای محدودیت درنظر گرفته اند مدنظر قرار دهند.

 

توجه: کلیه مطالب فوق برگرفته از جزوه کلاسی روش تحقیق دکتر خلیل کلانتری در مقطع کارشناسی ارشد توسعه روستایی بوده و نگارنده فقط در بخش مثال ها اندکی دخل و تصرف برده است 

دانشجویان عزیز جهت آشنایی با پروپوزال می توانند فرم خام پروپوزال دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران را به صورت رایگان از سایت ما دانلود نمایند شایان ذکر است کلیه پروپوزال ها دارای ساختار مشابه می باشند

 فرم خام پروپوزال کارشناسی ارشد دانشگاه تهران