زکات علم نشر آن است

 

در راستای حمایت از محققان و دانش پژوهان حوزه کشاورزی و برنامه ریزی روستایی، پایگاه علمی پژوهشی توسعه روستایی با حمایت و همکاری مجامع علمی و آموزشی اقدام به انتشار مجموعه چکیده و جامع مقالات همایشی و کنفرانسی داخلی و بین المللی نموده است. امید است این اقدامات گامی مهم در جهت رشد علمی و دسترسی آسان و رایگان محققان به آخرین یافته های روز باشد. شما مخاطبین عزیز می توانید دیدگاه ها و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید.

 

 

 

 

مجموعه مقالات همایش محیط زیست،کشاورزی ومنابع طبیعی مرکز پژوهشی بنیاد همایش

 

مرکز پژوهشی بنیاد همایش اقدام به انتشار مجموعه مقالات همایش های گذشته خود به صورت تمام متن کرده است علاقمندان،اساتید،پژوهشگران ودانشجویان میتوانند با ذکر صلوات و به صورت رایگان مقالات را دانلود نمایند.پایگاه علمی پژوهشی توسعه روستایی ضمن تقدیر از اقدام بسیار ارزنده این مرکز، اقدام به باز نشر این اقدام خیر خواهانه در جهت توسعه علمی کشور می نماید. امیذ است سایر موسسات علمی دیگر هم در این گام قدم پیشنهاده و شاهد رشد علمی کشور عزیزمان باشیم جهت کسب اطلاعات بیشتر از مجامع علمی و معتبر به پایگاه اطلاع رسانی بنیاد همایش مراجعه نمایید.

 

 

 

مجموعه مقالات همایش کشاورزی،گیاهان دارویی مرکز پژوهشی بنیاد همایش 
 


الزکات العلم نشرهُ/ زکات علم نشر آن است. حضرت علی (ع)اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی وکشاورزی ارگانیک

دانلود کلی مجموعه مقالات اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی وکشاورزی ارگانیک به صورت یکجا اینجا کیلیک نمایید.


دانلود قسمت اول مجموعه مقالات اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی وکشاورزی ارگانیک


دانلود قسمت دوم مجموعه مقالات اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی وکشاورزی ارگانیک

دانلود قسمت سوم مجموعه مقالات اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی وکشاورزی ارگانیک

دانلود قسمت چهارم مجموعه مقالات اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی وکشاورزی ارگانیک

دانلود قسمت پنجم مجموعه مقالات اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی وکشاورزی ارگانیک

دانلود قسمت ششم مجموعه مقالات اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی وکشاورزی ارگانیک

دانلود قسمت هفتم مجموعه مقالات اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی وکشاورزی ارگانیک

دانلود قسمت هشتم مجموعه مقالات اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی وکشاورزی ارگانیک

دانلود قسمت نهم مجموعه مقالات اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی وکشاورزی ارگانیک


دومین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی وکشاورزی ارگانیک

دانلود کلی مجموعه مقالات دومین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی وکشاورزی ارگانیک به صورت یکجا اینجا کیلیک نمایید.

دانلود قسمت اول مجموعه مقالات دومین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی وکشاورزی ارگانیک

دانلود قسمت دوم مجموعه مقالات دومین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی وکشاورزی ارگانیک

دانلود قسمت سوم مجموعه مقالات دومین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی وکشاورزی ارگانیک

دانلود کلی مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی وسومین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی وکشاورزی ارگانیک به صورت یکجا اینجا کیلیک نمایید. به زودی...


اولین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار

دانلود کلی مجموعه مقالات اولین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار به صورت یکجا اینجا کیلیک نمایید.

دانلود قسمت اول مجموعه مقالات اولین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار
 
دانلود قسمت دوم مجموعه مقالات اولین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار
 
دانلود قسمت سوم مجموعه مقالات اولین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار 

دانلود قسمت چهارم مجموعه مقالات اولین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار 

دانلود قسمت پنجم مجموعه مقالات اولین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار 

دانلود قسمت ششم مجموعه مقالات اولین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار 

دانلود قسمت هفتم مجموعه مقالات اولین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار 

دانلود قسمت هشتم مجموعه مقالات اولین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار 

دانلود قسمت نهم مجموعه مقالات اولین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار 

دانلود قسمت دهم مجموعه مقالات اولین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار 

دانلود قسمت یازدهم مجموعه مقالات اولین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار 

دانلود قسمت دوازدهم مجموعه مقالات اولین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار دومین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایداردانلود کلی مجموعه مقالات دومین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار به صورت یکجا اینجا کیلیک نمایید.

دانلود قسمت اول مجموعه مقالات دومین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار
 
دانلود قسمت دوم مجموعه مقالات دومین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار
 
دانلود قسمت سوم مجموعه مقالات دومین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار

دانلود قسمت چهارم مجموعه مقالات دومین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار

دانلود قسمت پنجم مجموعه مقالات دومین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار

دانلود قسمت ششم مجموعه مقالات دومین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار

دانلود قسمت هفتم مجموعه مقالات دومین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار

دانلود قسمت هشتم مجموعه مقالات دومین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار


دانلود قسمت نهم مجموعه مقالات دومین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار 

دانلود قسمت دهم مجموعه مقالات دومین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار

دانلود قسمت یازدهم مجموعه مقالات دومین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار

دانلود قسمت دوازدهم مجموعه مقالات دومین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار

دانلود قسمت سیزدهم مجموعه مقالات دومین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار

دانلود قسمت چهاردهم مجموعه مقالات دومین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار


دانلود قسمت پانزدهم مجموعه مقالات دومین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار

دانلود قسمت شانزدهم مجموعه مقالات دومین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار

دانلود قسمت هفدهم مجموعه مقالات دومین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار


سومین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار

دانلود کلی مجموعه مقالاتسومین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار به صورت یکجا اینجا کیلیک نمایید.

دانلود قسمت اول مجموعه مقالات سومین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار

دانلود قسمت دوم مجموعه مقالات سومین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار

دانلود قسمت سوم مجموعه مقالات سومین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار


دانلود قسمت چهارم مجموعه مقالات سومین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار


دانلود قسمت پنجم مجموعه مقالات سومین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار

دانلود قسمت ششم مجموعه مقالات سومین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار

دانلود قسمت هفتم مجموعه مقالات سومین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار


اولین بین المللی وچهارمین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار

دانلود کلی مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی وچهارمین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار
 به صورت یکجا اینجا کیلیک نمایید.

دانلود قسمت اول مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی وچهارمین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار

دانلود قسمت دوم مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی وچهارمین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار

دانلود قسمت سوم مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی وچهارمین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار

دانلود قسمت چهارم مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی وچهارمین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار


دانلود قسمت پنجم مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی وچهارمین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار


 دومین همایش بین المللی وپنجمین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار

دانلود کلی مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی وپنجمین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار
 به صورت یکجا اینجا کیلیک نمایید.

دانلود مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی وپنجمین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار فراخوان دوم به صورت یکجا اینجا کیلیک نمایید.

دانلود قسمت اول مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی وپنجمین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار

دانلود قسمت دوم مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی وپنجمین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار


دانلود قسمت سوم مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی وپنجمین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار


دانلود قسمت چهارم مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی وپنجمین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار


مجموعه مقالات همایش گردشگری مرکز پژوهشی بنیاد همایش 

الزکات العلم نشرهُ/ زکات علم نشر آن است. حضرت علی (ع)
 
اولین همایش ملی مدیریت گردشگری،طبیعت گردی وجغرافیا

دانلود کلی مجموعه مقالات اولین همایش ملی مدیریت گردشگری،طبیعت گردی وجغرافیا به صورت یکجا اینجا کیلیک نمایید.

دانلود قسمت اول مجموعه مقالات اولین همایش ملی مدیریت گردشگری،طبیعت گردی وجغرافیا

دانلود قسمت دوم مجموعه مقالات اولین همایش ملی مدیریت گردشگری،طبیعت گردی وجغرافیا

دانلود قسمت سوم مجموعه مقالات اولین همایش ملی مدیریت گردشگری،طبیعت گردی وجغرافیا

دانلود قسمت چهارم مجموعه مقالات اولین همایش ملی مدیریت گردشگری،طبیعت گردی وجغرافیا


دانلود قسمت پنجم مجموعه مقالات اولین همایش ملی مدیریت گردشگری،طبیعت گردی وجغرافیا

دانلود قسمت ششم مجموعه مقالات اولین همایش ملی مدیریت گردشگری،طبیعت گردی وجغرافیا

دانلود قسمت هفتم مجموعه مقالات اولین همایش ملی مدیریت گردشگری،طبیعت گردی وجغرافیا

دانلود قسمت هشتم مجموعه مقالات اولین همایش ملی مدیریت گردشگری،طبیعت گردی وجغرافیا


اولین همایش ملی توریسم وگردشگری سبز درایران


دانلود کلی مجموعه مقالات اولین همایش ملی توریسم وگردشگری سبز درایران به صورت یکجا اینجا کیلیک نمایید.

دانلود قسمت اول مجموعه مقالات اولین همایش ملی توریسم وگردشگری سبز درایران 

دانلود قسمت دوم مجموعه مقالات اولین همایش ملی توریسم وگردشگری سبز درایران 

دانلود قسمت سوم مجموعه مقالات اولین همایش ملی توریسم وگردشگری سبز درایران 

دانلود قسمت چهارم مجموعه مقالات اولین همایش ملی توریسم وگردشگری سبز درایران 

دانلود قسمت پنجم مجموعه مقالات اولین همایش ملی توریسم وگردشگری سبز درایران 

دانلود قسمت ششم مجموعه مقالات اولین همایش ملی توریسم وگردشگری سبز درایران 

دانلود قسمت هفتم مجموعه مقالات اولین همایش ملی توریسم وگردشگری سبز درایران 


اولین همایش ملی گردشگری، درآمد وفرصت


دانلود کلی مجموعه مقالات اولین همایش ملی گردشگری،درآمدوفرصت به صورت یکجا اینجا کیلیک نمایید.

دانلود قسمت اول مجموعه مقالات اولین همایش ملی گردشگری،درآمدوفرصت


دانلود قسمت سوم مجموعه مقالات اولین همایش ملی گردشگری،درآمدوفرصت


دانلود قسمت چهارم مجموعه مقالات اولین همایش ملی گردشگری،درآمدوفرصت


دانلود قسمت پنجم مجموعه مقالات اولین همایش ملی گردشگری،درآمدوفرصت


اولین همایش ملی گردشگری جغرافیا ومحیط زیست پایدار

دانلود کلی مجموعه مقالات اولین همایش ملی گردشگری،جغرافیا ومحیط زیست پایداربه صورت یکجا اینجا کیلیک نمایید.

دانلود قسمت اول مجموعه مقالات اولین همایش ملی گردشگری،جغرافیا ومحیط زیست پایدار

دانلود قسمت دوم مجموعه مقالات اولین همایش ملی گردشگری،جغرافیا ومحیط زیست پایدار

دانلود قسمت سوم مجموعه مقالات اولین همایش ملی گردشگری،جغرافیا ومحیط زیست پایدار

دانلود قسمت چهارم مجموعه مقالات اولین همایش ملی گردشگری،جغرافیا ومحیط زیست پایدار

دانلود قسمت پنجم مجموعه مقالات اولین همایش ملی گردشگری،جغرافیا ومحیط زیست پایدار

دانلود قسمت ششم مجموعه مقالات اولین همایش ملی گردشگری،جغرافیا ومحیط زیست پایدار

دانلود قسمت هفتم مجموعه مقالات اولین همایش ملی گردشگری،جغرافیا ومحیط زیست پایدار

دانلود قسمت هشتم مجموعه مقالات اولین همایش ملی گردشگری،جغرافیا ومحیط زیست پایدار

دانلود قسمت نهم مجموعه مقالات اولین همایش ملی گردشگری،جغرافیا ومحیط زیست پایدار


دانلود قسمت دهم مجموعه مقالات اولین همایش ملی گردشگری،جغرافیا ومحیط زیست پایداردومین همایش ملی گردشگری جغرافیا ومحیط زیست پایدار

دانلود کلی مجموعه مقالات دومین همایش ملی گردشگری،جغرافیا ومحیط زیست پایداربه صورت یکجا اینجا کیلیک نمایید.

دانلود قسمت اول مجموعه مقالات دومین همایش ملی گردشگری،جغرافیا ومحیط زیست پایدار

دانلود قسمت دوم مجموعه مقالات دومین همایش ملی گردشگری،جغرافیا ومحیط زیست پایدار


دانلود قسمت سوم مجموعه مقالات دومین همایش ملی گردشگری،جغرافیا ومحیط زیست پایدار

دانلود قسمت چهارم مجموعه مقالات دومین همایش ملی گردشگری،جغرافیا ومحیط زیست پایدار

دانلود قسمت پنجم مجموعه مقالات دومین همایش ملی گردشگری،جغرافیا ومحیط زیست پایدار


سومین همایش ملی گردشگری جغرافیا ومحیط زیست پایدار


دانلود کلی مجموعه مقالات سومین همایش ملی گردشگری،جغرافیا ومحیط زیست پایداربه صورت یکجا اینجا کیلیک نمایید.


دانلود قسمت اول مجموعه مقالات سومین همایش ملی گردشگری،جغرافیا ومحیط زیست پایدار


دانلود قسمت دوم مجموعه مقالات سومین همایش ملی گردشگری،جغرافیا ومحیط زیست پایدار

دانلود قسمت سوم مجموعه مقالات سومین همایش ملی گردشگری،جغرافیا ومحیط زیست پایدار

دانلود قسمت چهارم مجموعه مقالات سومین همایش ملی گردشگری،جغرافیا ومحیط زیست پایدار

دانلود قسمت پنجم مجموعه مقالات سومین همایش ملی گردشگری،جغرافیا ومحیط زیست پایدار


 اولین همایش بین المللی وچهارمین همایش ملی گردشگری جغرافیا ومحیط زیست پایدار

دانلود کلی مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی وچهارمین همایش ملی گردشگری،جغرافیا ومحیط زیست پایداربه صورت یکجا اینجا کیلیک نمایید.

دانلود قسمت اول مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی وچهارمین همایش ملی گردشگری،جغرافیا ومحیط زیست پایدار

دانلود قسمت دوم مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی وچهارمین همایش ملی گردشگری،جغرافیا ومحیط زیست پایدار

دانلود قسمت سوم مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی وچهارمین همایش ملی گردشگری،جغرافیا ومحیط زیست پایدار

دانلود قسمت چهارم مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی وچهارمین همایش ملی گردشگری،جغرافیا ومحیط زیست پایدار

دانلود قسمت پنجم مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی وچهارمین همایش ملی گردشگری،جغرافیا ومحیط زیست پایدار


دومین همایش بین المللی وپنجمین همایش ملی گردشگری جغرافیا ومحیط زیست پایدار

دانلود کلی مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی وپنجمین همایش ملی گردشگری،جغرافیا ومحیط زیست پایداربه صورت یکجا اینجا کیلیک نمایید.

دانلود قسمت اول مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی وپنجمین همایش ملی گردشگری،جغرافیا ومحیط زیست پایدار

دانلود قسمت دوم مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی وپنجمین همایش ملی گردشگری،جغرافیا ومحیط زیست پایدار

دانلود قسمت سوم مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی وپنجمین همایش ملی گردشگری،جغرافیا ومحیط زیست پایدار

دانلود قسمت چهارم مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی وپنجمین همایش ملی گردشگری،جغرافیا ومحیط زیست پایدار


سومین همایش بین المللی وششمین همایش ملی گردشگری جغرافیا ومحیط زیست پایدار
 
دانلود کلی مجموعه مقالات سومین همایش بین المللی وششمین همایش ملی گردشگری،جغرافیا ومحیط زیست پایداربه صورت یکجا اینجا کیلیک نمایید.


دانلود قسمت اول مجموعه مقالات سومین همایش بین المللی وششمین همایش ملی گردشگری،جغرافیا ومحیط زیست پایدار

 دانلود قسمت دوم مجموعه مقالات سومین همایش بین المللی وششمین همایش ملی گردشگری،جغرافیا ومحیط زیست پایدار

دانلود قسمت سوم مجموعه مقالات سومین همایش بین المللی وششمین همایش ملی گردشگری،جغرافیا ومحیط زیست پایدار

دانلود قسمت چهارم مجموعه مقالات سومین همایش بین المللی وششمین همایش ملی گردشگری،جغرافیا ومحیط زیست پایدار 

 کتاب چکیده مقالات کنفرانس بین المللی توسعه روستایی 2015

برای اولین بار در کشور توسط پایگاه توسعه و برنامه ریزی روستایی کتاب مقالات کنفرانس بین المللی توسعه روستایی 2015 معتبرترین کنفرانس حوزه روستایی با 2000 مقاله از سرتاسر جهان بصورت رایگان در اختیار پژوهشگران قرار می گیرد

 

Book of Abstract and Programme Book

 

 کتاب مجموعه مقالات همایش توسعه و تعاون منطقه ای

کتاب مجموعه مقالات همایش توسعه و تعاون منطقه ای که توسط دانشگاه تربت حیدریه برگزار گردید برای اولین بار توسط پایگاه توسعه و برنامه ریزی روستایی بصورت رایگان قابل دانلود می باشد 


مجموعه مقالات همایش توسعه و تعاون منطقه ای 

 

کتابچه چکیده مقالات دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه ، کتابچه چکیده مقالات همایش مباحث نوین ددر کشاورزی که در آذر 1392 برگزار گردیده است توسط پایگاه توسعه و برنامه ریزی روستایی منتشر گردید

دانلود مجموعه مقالات همایش مباحث نوین در کشاورزی

 

دانلود کتابچه چکیده مقالات اولين کنفرانس بين المللی خدمات مشاوره ای روستايی در آسيا و اقيانوسيه
اولين کنفرانس بين المللی خدمات مشاوره­ای روستايی در آسيا و اقيانوسيه با شعار "تسهيل اطلاعات و نوآوری ها برای توانمندسازی کشاورزان خانوادگی"در روزهای سه­شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 11 تا 13 شهريور ماه 1393 در دانشگاه زنجان برگزار گرديد. اين کنگره در طول مدت برگزاری، پذيرای بيش از700 مهمان داخلی و خارجی از 24 کشور مختلف جهان بود.
 
دانلود مجموعه چکیده مقالات همایش آمایش سرزمین با تکیه بر استان گلستان
 
اولین همایش ملی« جایگاه علوم گردشگری در آمایش سرزمین  و توسعه منطقه ای با تاکید بر استان گلستان»  در آذر 94 توسط موسسه حکیم جرجانی گرگان برگزار گردید.پایگاه توسعه و برنامه ریزی روستایی در راستایی انتشار یافته های علمی نسبت به انتشار مجموعه چکیده مقالات این همایش با اخذ مجوز لازم اقدام نموده و شما می توانید بصورت رایگان به چکیده مقالات دسترسی داشته باشید
 
 
 
 
 
دانلود چکیده مقالات پنجمین همایش ایده های نوین در کشاورزی 
 
 
پنجمین همایش ایده های نوین در کشاورزی توسط دانشگاه آزاد خوراسگان اصفهان برگزار گردیده است و شما می توانید بصورت رایگان از پایگاه توسعه و برنامه ریزی روستایی دانلود نماید. 
 
 
 
دانلود چکیده مقالات همایش آب، انسان و زمین
 
همایش ملی آب ، انسان و زمین در سال 1394 در اصفهان برگزار گردید و کتابچه مقالات این همایش توسط پایگاه توسعه و برنامه ریزی روستایی به صورت رایگان در اختیار بازدید کنندگان قرار گرفته است 
 
 
 کتابچه خلاصه مقالات دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
 
 
 
 کتابچه اولین دوره همایش  یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
 
 
خلاصه  مقالات سومین سمپوزیم بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع آب