قابل توجه مولفان گرامی 

جهت معرفی کتاب خود در پایگاه توسعه روستایی می توانید ضمن ارسال صفحه اول جلد کتاب خود و توضیحات لازم را برای ما ارسال نماید.شما می توانید جهت هماهنگی های بیشتر از طریق قسمت تماس با ما، ارتباط برقرار نمائید.